سرباز جولانی : اگر خواهان جلوگیری از جنگ القاعده با هیت جولانی هستی …..

سرباز جولانی : اگر خواهان جلوگیری از جنگ القاعده با هیت جولانی هستی …..

به قلم : کاوه مریوانی

زمانی که از سرعت بخشیدن به کنار گذاشتن لوله های تفنگ القاعده ی سوریه با هیئت جولانی هستی ، اگر راست می گوئی :

  • چرا قتل مدنی ها و شهروندان غیر مسلح در بازرسی ها و حواجز گروه جولانی  که بارها اتفاق افتاده  را انکار نکردی ؟
  • چرا قتل شرعی های القاعده مثل قتل غدارانه ی الشيخ -أبوعقبة الكردي- در بازرسی گروه جولانی را انکار نکردی ؟ [۱]
  • چرا زندانی شدن دهها مجاهد القاعده و حتی تحویل کسانی به حکومت سکولار و مرتد ترکیه را انکار نکردی ؟
  • چرا به زور وارد شدن به منازل مهاجرین و هتک حرمت زنان و دختران و خانواده ی مهاجرین و مجاهدین سایر گروهها را انکار نکردی ؟
  • چرا وارد کردن ارتش ناتو توسط هیئت جولانی به سرزمینهای تحت کنترل آن را انکار نکردی و حتی ارتش کفار ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه را هم اسکورت کردی و… ؟

باور کنید عقلهای ما مثل عقل مگس نیست تا جرائم هیئت جولانی در حق مجاهدین و مهاجرین و مدنی ها را فراموش کنیم .

 پس لازم است کمی در افعال خود تجدید نظر کنید و بفهمید که نزد مجاهدین و اهل سنت کارنامه ی سیاه و آلوده ای دارید و انسان خیال می کند گاه در کشتار اهل سنت با سکولاریستهای محلی و جهانی هم مسیر شده اید . حسبنا الله و نعم الوکیل


[۱] بعد از دستگیری قاتل شیخ عقبه الکردی  گروه جولانی او را بعد از چند ماه زندانی شدن آزاد کرد و ثابت کرد که تنها منتظر افتادن آبها از آسیاب بوده نه تطبیق قانون شریعت الله و…

دیدگاهتان را بنویسید