تصور کنید که دکتر ابوریان چگونه و به فتوای کدام مفتی دوله کشته شد ؟

تصور کنید که دکتر ابوریان  چگونه و به فتوای کدام مفتی دوله کشته شد ؟

به قلم : ابوصلاح الدین الکوردی

دکتر ابوریان که یک پزشک حازق بود در سرزمینهای تحت کنترل احرار الشام جهت خدمت رسانی به خانواده های فقر و بخصوص کودکان بی سرپرست و فقیر فعالیت می کرد . این دکتر مسلمان در برهه ای از فعالیت خود تصمیم می گیرد فارغ از جنگ میان گروههای مختلف کار خود گسترش دهد به همین دلیل با مقامات دوله وارد گفتگو می شود و از آنها جهت خدمت رسانی به مسلمین و حتی برطرف کردن اختلافات جهت خدمت به مسکینان امان می گیرد .

زمانی که این پزشک مسلمان کار خود را شروع می کند قبل از آنکه پیشرفت زیادی به دست بیاورد توسط شرعی های موجود در منطقه دستگیر و عقایدش مورد تفتیش قرار می گیرد و چون فهمیده می شود نسبت به تمام گروههای اسلامی و مسلمین تحت حاکمیت آنها ابراز محبت دارد و همه را با یک چشم می بیند و آنها را تکفیر نمی کند به دستور جوان کم سن و سالی حيدرة فتوای تکفیر او صادر شده و با گلوله های انفجاری نصف سر او را منفجر کرده و گلوله هائی هم در بدنش خالی می کنند. تصور کنید چه اتفاقی افتاده است رعاكم الله ؟!!

این جوانک ها بودند در بسیاری موارد در باره ی نوازل فتوا صادر می کردند و یکی از عوامل شکست دوله شدند . اینها تجربیاتی هستند که مسلمین برایش هزینه های سنگینی پرداخت کرده اند و نباید نادیده گرفته شوند . تجربیاتی تلخ از سلفیت خاص نجدیت که چندین دهه است مسلمین بارها و بارها آن را تکرار کرده اند اما باز عبرت نمی گیرند و با لباس و قالب دیگری در شکل مسلحانه و غیر مسلحانه ی جنگ روانی آن را ادامه می دهند .

دیدگاهتان را بنویسید