قدرت سیاسی و دیپلماسی حکومت طالبان در مذاکرات با طرف آمریکائی

قدرت سیاسی و دیپلماسی حکومت طالبان در مذاکرات با طرف آمریکائی

به قلم : ابوبکر الخراسانی

اخیرا متوجه شدیم که برای دور دوم گفتگوهای میان حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان  با کفار آمریکائی  اسامی مختلفی ذکر شده اند . نکته ای که در این بیانیه ی هیئت مفاوضه کنند با آمریکا برای اهل دقت جالب و نشان از وفاداری طالبان به مسلمین است را می توان در درج نام محمد أنس حقاني فرزند بنیانگذار شبکه ی حقانی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مفاوضه با آمریکا دانست .

اما جالب است بدانید که أنس حقاني تا الان هم نزد نیروهای آمریکائی اسیر و زندانی است و طالبان با چنین درایت و دیپلماسی پرشهامت و قدرتمندانه ای آمریکا را تحت فشار قرار میدهد تا برای تکمیل گروه مذاکره کننده و شروع شدن دور دوم مفاضات این برادر مسلمان را آزاد کند . این یعنی دیپلماسی شرعی و سیاست و درایت و وفاء نسبت به مسلمین .

زمانی که مسلمین در منطقه ای با هم متحد باشند همیشه صاحب قدرت خواهند بود و از موضع قدرت با دشمنان خود صحبت خواهند کرد و طبق شرایط خود با دشمن وارد گفتگو خواهند شد، نه مثل دارودسته ی ذلیل جولانی که  قبل از هر گفتگوئی تنازلات فاحشی را انجام می دهند و حتی مجری پیمانهائی می شوند که خودشان در آن هم حضور نداشته اند .

دیدگاه‌تان را بنویسید: