لحظه های پایانی پیمان سوچی و توافق روسیه و ناتو برای تسلط بر ادلب

لحظه های پایانی پیمان سوچی و توافق روسیه و ناتو برای تسلط بر ادلب

ارائه دهنده : مصطفی

وزیر امور خارجه ی روسیه تاکید کرد که اتفاق سوچی موقت است و امکان ندارد که به استمرار سیطره ی هیئت جولانی بر ادلب اجازه داده شود . به همین منظور آنها نظام سوریه را پشتیبانی می نمایند تا بر ادلب تسلط پیدا کند و به این منظور فردا با مقامات ترکیه وارد گفتگو خواهند شد .

حکومت نجات سوریه با پرچم شبه بعثی اش بیدار است یا نه؟ مهاجرین اهل سنت موجود در دارودسته ی جولانی و سایر گروههای متفرق منتظر چه چیزی هستند در حالی که رهبران آنها تابع سیاستهای کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی هستند؟  

دیدگاهتان را بنویسید