مصاحبه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با روزنامهء الشرق الاوسط درباره اوضاع فعلی افغانستان و پروسه ی مذاکرات با آمریکا

مصاحبه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با روزنامهء الشرق الاوسط درباره اوضاع فعلی افغانستان و پروسه ی مذاکرات با آمریکا

ترجمه : حبیبی سمنگانی

سوال : اشرف غنی شما را به گفتگوهای مستقیم دعوت کرده است، آیا با او گفتگو می کنید ؟ پس از نشست با نمایندهء امریکایی زلمی خلیلزاد، در مورد انکار از گفتگو با اشرف غنیِ پشتون و سنی، چه نظر دارید ؟

جواب : ما تاکیداً گفته ایم که ادارهء کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی شناسیم و نه هم با ادارهء مذکور در مورد مسائلی بحث می کنیم که نه با این اداره ربطی دارد و نه هم از توان این اداره است. بناءً ما برای پایان بخشیدن اشغال، با امریکایی ها مشغول مذاکرات هستیم.

اسلامیتِ تنها به نام قابل اعتبار نیست، اسلامیت واقعی آنست که از پشتیبانی اشغالگران دست گرفته شود، از دارایی مسلمان ها محافظت شود، برای داعیان مسیحیت (منصرین) به هدف منحرف ساختن مسلمان ها زمینه سازی نشود.

مسلمان واقعی کسی است که در رفتار و کردار او آثار اسلام پدیدار باشد.

دلیل گفتگو با خلیلزاد اینست که او نمایندهء اصلی اشغالگران است. بالمقابل، اشرف غنی مزدور محلی امریکایی ها است که بر مردم افغانستان تحمیل شده است.

بناءً اشرف غنی و رژیم او مشکل فرعی است که پس از پایان اشغال، افغان ها می توانند درمیان خود حل بکنند.

سوال : در عید گذشته، ما صحنه های را دیدیم که نیروهای طالبان و دولت کابل بسیار به خوشحالی با یکدیگر معانقه می کردند. آیا امکان دارد زمانی برسد که مسئولان طالبان و مقامات دولت کابل نیز در چنین وضعیت دیده شوند ؟

جواب : عساکر رژیم کابل جوان های نادار و تنگدستی هستند که تنها برای چند لقمه نان به صفوف رژیم پیوسته اند و آماج تبلیغات نادرست در مورد طالبان قرار گرفته اند.

در آتش بس عید الفطر، این فرصت میسر شد که آن عساکر فریب خورده، طالبان را به چشم خود دیدند و تاثر بسیار خوب گرفتند و در نتیجه ؛ پس از آتش بس، با طالبان بسیار همکاری کردند.

اما مقامات بلند رتبهء رژیم چنین نیستند، بلکه از افکار غربی متاثر شده اند و به اساس آن، با اشغالگران عملا در مناصب و وظائف مهم کار می کنند. بناءً معذور شمرده نمی شوند.

اما اگر این مقامات از جرائم خود دست بگیرند و تائب شوند، حتما با آن ها برخورد خوب صورت می گیرد و در چوکات شریعت اسلامی برادر وار تعامل می شود.

سوال : دوشنبهء گذشته، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ امریکا در مصاحبه با روزنامهء نیویارک تایمز گفت که ما مسوده ای برای چوکات کاری خود داریم که باید طبق آن کار را تکمیل بکنیم و سپس بر آن فیصله بکنیم. او افزود : طالبان چنان وعده های کرده اند که ما ازان راضی هستیم. آن ها باید افغانستان را بار دیگر به پناه گاه افراد و گروه های تبدیل نسازند که در کارهای تروریستی دست دارند. شما درین مورد چه می گوئید ؟

جواب : گفتگوهای ما با جهت امریکایی جریان دارد، بر خروج نظامیان امریکایی برای پایان اشغال گفتگو شده است. ما هم از طرف خود اطمینان داده ایم که از خاک افغانستان نه در گذشته به کسی ضرر رسیده و نه هم پس ازین ضرر می رسد.

ما برای تحفظ دین و ملت خود مبارزه می کنیم و بر چیزی فیصله می کنیم که مصالح دین و میهن ما دران مصئون باشد.

سوال : آیا میان شما و امریکایی ها، نکته های جنجالی مثل آتش بس، تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی، تبادلهء زندانی ها و تبدیل نشدن افغانستان به پناه گاه تروریستان وغیره، وجود دارد ؟

جواب : هدف اساسی ما خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، حملات ما بر نیروهای خارجی عامل اساسی عقب نشینی آن ها است. بنابرین بدون کدام رسیدن به کدام نتیجه، آتش بس با آن ها امکان ندارد.

همچنان رهایی افغان های که از روی ظلم و جبر از خانه های شان گرفتار و مدت های طولانی در زندان ها نگهداری شده اند، لازم است. از افغانستان به هیچ کسی خطر متوجه نیست و نه هم افغان ها اجازهء چنین کار را می دهند. از طرف ما نکته ای نمانده است که حل نشده باشد. البته، امریکایی ها نیز مسئولیت زیادی دارند، مثلا پایان اشغال و عدم حمایت از فتنه گران داعش که در تلاش ویرانی کشور و منطقهء ما هستند.

همین اکنون خط های مقدم جنگی ما در مقابل داعش، از سوی طیارات امریکایی بمباران می شود. ما از امریکایی ها می خواهیم که از حمایت داعش دست بردار شوند، تا ما به زندگی آرام و آسوده و به بازسازی کشور خود بپردازیم.

سوال : ناظران غربی در مورد سبب افزایش حملات طالبان بر نیروهای دولتی می پرسند، شما درین مورد چه می گوئید ؟

جواب : سبب افزایش حملات مجاهدین ما بر نیروهای داخلی اینست که این نیروها به همکاری امریکایی ها در برابر مردم خود می جنگند، امریکایی ها از ایشان به حیث ابزار کار می گیرند و در هر عملیات استفاده می کنند. بنابرین تلفات ایشان نیز بسیار است و از سوی مجاهدین نیز بیشتر هدف قرار می گیرند.

خارجی ها نیز در حالیکه از رویارویی با مجاهدین خودداری می کنند و شمار شان نیز کم است، اما بازهم از سوی مجاهدین با تلفات جانی و مالی مواجه می شوند.

سوال : آیا شما از کشورهای همسایه کمک می گیرید، خاصتاً درین اواخر شنیده می شود که روابط شما با ایران بسیار خوب شده است ؟

جواب : ما همسایه های خود و تمام مسلمان ها را دعوت می دهیم چنانکه در زمان اشغال شوروی از ما حمایت می کردید، از جهاد ما در برابر امریکا نیز آنچنان حمایت بکنید. اما متاسفانه، در اثنای اشغال امریکایی تقصیر زیادی درین مورد دیده می شود.

ما از تمام کشورها امیدواریم که درین مورد بر موقف خود تجدید نظر بکنند و گامی بردارند که در مصلحت مسلمان ها و تمام منطقه باشد. در نتیجهء پیشرفت در روابط خارجی ما، روابط ما با تمام همسایه ها و منطقه خوب شده است.

سوال : شما بر چقدر مساحت افغانستان سلطه دارید ؟

جواب : ما بر بیشتر خاک کشور سلطه داریم، مجاهدین ما به شمول کابل در هر جا حضور دارند، حتی در مراکز نظامی و دولتی رژیم.

دشمن نیز هر از گاهی در مورد حاکمیت ما آمار مختلفی را نشر می کند، اما آن آمار متفاوت می باشد، گاهی کم و گاهی زیاد، زیرا آن ها مورال بخشیدن نیروهای خود را در نظر می گیرند. اما آماری که از سوی آن ها اعلام می شود برای ما ارزشی ندارد، بلکه ما این واقعیت را اعتبار می دهیم که عملا بر خاک خود تسلط داریم و هر جای که بخواهیم می توانیم عملیات انجام بدهیم.

سوال : درین اواخر، از پاکستان و جهت های دیگر چقدر کمک زیادی بدست آوردید ؟

جواب : ای کاش چنین می بود که همسایه ها با مقاومت مردمی ما در برابر اشغالگران کمک می کردند، کمک با جهاد اسلامی ما بر تمام امت اسلامی فرض است، تهاجم امریکایی ها بر افغانستان تهاجم بر تمام مسلمان ها است. این تهاجم از سوی دشمنی صورت گرفته است که نه تنها افغانستان بلکه بر کشورهای دیگر اسلامی نیز یورش برده است. همین دشمن است که از غاصبان مسجد الاقصی (یهودیان) حمایت می کند و سفارت خود را بر خلاف مقتضای یک ملیارد مسلمان ها، به شهر القدس انتقال داده است.

ما سوال می کنیم، مسلمان ها کجا هستند که در برابر این مهاجمان ظالم، با مسلمان های افغانستان و فلسطین همکاری بکنند ؟

مسلمان های تمام جهان باید در برابر اشغالگران با ما همکاری بکنند، این همکاری در مصلحت خود شان است. هم مصلحت دنیوی و هم مصلحت اخروی.

سوال : شما چرا برای گفتگو با امریکایی ها کشور قطر را انتخاب کردید، چرا در امارات و یا سعودی گفتگو نمی کنید ؟

جواب : ما در امارات نیز گفتگو کرده ایم، اما قطر چون میزبان دفتر سیاسی ما است، بناءً بیشتر گفتگوها دران جا صورت می گیرد.

سوال : آیا خاک عربستان سعودی (حرمین شریفین) آخرین کشور برای فیصلهء پایان جنگ در افغانستان نیست ؟

جواب : خاک حرمین شریفین (عربستان سعودی) برای هر مسلمان شرف دارد، اگر لازم دیده شد و طرفین بخواهند در عربستان سعودی نیز نشست امکان دارد، اما اینکه فیصلهء نهایی چه زمانی صورت می گیرد، هنوز معلوم نیست.

سوال : آیا در ۲۵ فبروری، باز هم در مورد نکتهء جنجالی آتش بس گفتگو می شود و موقف شما باز هم همین خواهد بود که پیش از آتش بس، باید تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند ؟

جواب : تا زمانی که یک عسکر محارب خارجی در کشور ما باشد جهاد ما جاری می باشد. گفتگو در مورد آتش بس در مورد وقت نه، بلکه در مورد مبدا و اساس آن می باشد. دشمن می خواهد از آتش بس به حیث وسیله برای توقف جهاد استفاده بکند، خدا نخواسته اگر جهاد متوقف شود دشمن از افغانستان خارج نمی شود.

 سوال : آیا شما برای پایان یافتن جنگ هژدهء سالهء افغانستان خوشبین هستید ؟

جواب : بلی ! ما برای پایان یافتن جنگ تحمیلی افغانستان متفاول هستیم، ما بر نصرت پروردگار با مجاهدین باور داریم و این جزو ایمان ماست.

رهبر ما امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله در اوائل اشغال گفته بود که «امریکا برای ما وعدهء شکست داده است و خداوند متعال وعدهء کامیابی،  ببینیم که کدامی از وعده ها راست می باشد».

خداوند متعال در مقابل اشغالگران شوروی ما را پیروز ساخت، همان پروردگار بزرگ در برابر امریکا نیز ما را غالب می سازد. ان شاء الله.

سوال : آیا به وساطت دولت ایران، با دولت کابل گفتگو می کنید ؟

جواب : پس از پایان اشغال، تمام امور ما داخلی می باشد و به وساطت هیچ کشور خارجی ضرورت پیدا نمی شود، افغان ها برای حل مشکلات داخلی خود سیستم خوب مصالحه و «جرگه» دارد که بسیار مؤثر و فعال می باشد. فعلا تمام مشکل ما اشغال خارجی ها است.

سوال : اگر ایران ملیشه های فاطمیون را به افغانستان بیاورد، موقف شما چه خواهد بود ؟

جواب : نخست اینکه تا هنوز ما چنین اراده ای را از طرف ایران حس نکرده ایم، دیگر اینکه امارت اسلامی اساساً هیچگاه چنین تشکیلاتی را در کشور خود نمی پذیرد که از چوکات مشروع دفاع از افغانستان بیرون باشد و نه هم به آن ها در خاک خود اجازه می دهد.

سوال : حلقات نزدیک به دولت کابل می گویند که دولت ایران ازین سبب با حضور شما در غرب افغانستان مخالفت ندارند که با استفاده از آن می خواهند آب رود هلمند را بدست آورند ؟

جواب : اکنون دولت کابل جز تبلیغات خالی دیگر چیزی در اختیار ندارد. امارت اسلامی به اساس وزن سیاسی و نظامی خود جهت مطرح در کشور است، تمام همسایه های افغانستان به این راضی هستند که طالبان با مرزهای آن ها نزدیک باشند. زیرا بر نظم و کنترول طالبان باور دارند و می دانند که طالبان به شمول همسایه ها برای کسی خطر نیستند.

سوال : محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در اظهارات خود گفته است که ایران برای از بین بردن طالبان با نیروهای امریکایی کمک کرده اند، شما نقش ایران را در چند سال گذشته به کدام نگاه می بینید ؟

جواب : کشور های زیادی در اثنای اشغال افغانستان با امریکایی ها کمک کردند و خاک، فضا و میدان های خود را در اختیار آن ها گذاشتند. حتی متاسفانه، بعضی کشورهای منطقه کارمندان نظامی و استخباراتی خود را نیز در صفوف نیروهای ائتلافی به افغانستان روان کردند و برادران مسلمان خود را درین جا شهید کردند.

اما پروردگار مددگار حق است. امروز ما در برابر امریکا با همه نیروی که دارد غالب هستیم، حالا ما صفحهء جدید تعامل را با هر کسی گشوده ایم.

ما اکنون با هر کسی از روی همین صفحهء جدید تعامل می کنیم و با هر کسی بر اساس احترام متقابل روابط خوب می خواهیم.

سوال : وزارت امور خارجهء ایران می گوید که با نماینده گان طالبان گفتگو کرده اند، این گفتگوها در مورد چه بود ؟

جواب : امارت اسلامی حالا نیروی است که نادیده گرفتن آن امکان ندارد، همسایه ها نیز بر اساس این واقعیت مجبور به تعامل با امارت اسلامی هستند.

تمام کشورها از خود مصالح دارند و برای مصئونیت آن کار می کنند، گفتگوهای ایران و نماینده گان امارت اسلامی نیز بر اساس همین مصئونیت مصالح طرفین می باشد.

سوال : بعضی تحلیلگران ایرانی می گویند که عقب نشینی امریکایی ها از افغانستان، احتمال حملهء امریکا بر ایران را می افزاید، شما در مورد وضعیت آیندهء جنجال ایران و امریکا چه می گوئید ؟

جواب : حضور اشغالگران امریکایی در افغانستان، به شمول افغانستان برای تمام کشور های همسایه و منطقه خطر و تهدید بود. به عین شکل، خروج اشغالگران از افغانستان به معنای پایان یافتن خطر برای همسایه ها و منطقه است.

از نگاه من، فکر نمی کنم تصادم نظامی میان امریکا و ایران رخ بدهد، زیرا امریکایی ها اصلا می خواهند از طریق تحریم ها و فشارهای دیگر نظام ایران را از بین ببرند، نه از راه جنگ رویارویی، زیرا اگر جنگی رخ بدهد کنترول آن از توان همه بیرون خواهد بود.

سوال : شما بر جدیت پیشنهاد های عقب نشینی امریکایی ها در مذاکرات چند در صد باورمند هستید ؟

جواب : ما صد در صد باور داریم که خداوند متعال ما را در جنگ در برابر اشغالگران حتما پیروز می سازد. خداوند متعال بر وعدهء خود وفا می کند، خداوند متعال مسلمان ها را به نصرت خود وعده داده است و کافران را به شکست.

امریکایی ها مردم قابل باور نیستند، آن ها مردم ما را شهید کردند، قریه های ما را بمباران کردند، جوان های ما را زندانی ساختند و ما را بسیار اذیت کردند.

اما به این باور داریم که آن ها حتما از کشور ما شرمنده و روسیاه بیرون می شوند، زیرا آن ها پیش از ما در برابر خداوند اعلان جنگ کرده اند و خداوند آن ها را حتما ذلیل می سازد. ان شاء الله.

دیدگاهتان را بنویسید