سرتیتر بعضی از وقایع بعد از آستانه در سرزمین شام

سرتیتر بعضی از وقایع بعد از آستانه در سرزمین شام

ارائه دهنده : مجاهد مهاجر

  • حومه ی ادلب شرقی :

نیروهای روسی ۵۰۰ نظامی را به روستای الشيخ بركة در ناحیه ی سنجار فرستاد

  • حومه ی حماه غربی :

دسته ای از نظامیان ترکی به همراه چندین ماشین نظامی شیر المغار  وارد شدند

  • حومه حلب شمالی :

نیروهای روسی و ترکی آزادانه در روستاهای تحت کنترل قسد (مزدوران حزب کارگران اوجالان)گشت زنی کرده و هماهنگی های مشترکی را انجام می دهند .

  • حکومت بشار اسد جهت تنفیذ پیمان آستانه در حال آماده سازی برای عقب نشینی از السكة است
  • ارتش ترکیه در برابر تسلیم ادلب و حومه ی آن به حکومت بشار اسد آماده ی ورود به چند شهر است که مهمترین آنها صوران والسقيلبية می باشند

 آیا دارودسته ی چند نفره ی فتاحی و بقیه ی گروههای متفرق کی قرار است بیدار شوند و خود را از مهلکه ای که با غدر و خیانت به سایر گروههای اهل سنت و پشت بستن به  ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه برای خود تولید کرده اند نجات دهند ؟

تفرق و فرار از «۳ابزار» به بهانه های پوچ و بی ارزش و بیعت شکنی و غدر و خیانت به مسلمین ثمره ای غیر از فشل و از بین رفتن ابهت و ذلیلی و شکست در برنداشته و ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید