آل سعود در ۶ بهمن ۹۷ نوشیدن و خرید و فروش مشروبات الکلی و اختصاص مکانی برای آن را آزاد و حلال کرد

آل سعود در ۶ بهمن ۹۷ نوشیدن و خرید و فروش مشروبات الکلی و اختصاص مکانی برای آن را آزاد و حلال کرد

به قلم : ابوصلاح الدین الکوردی

آل سعود که مدتها جنایات خود در حق مسلمین و خیانت و دشمنی با قرآن و قانون شریعت الله و مجاهدین شریعت گرا را  با پوشش رسانه ای و منابر سلفی های درباری و ساحران دین فروش مخفی کرده بود، هم اکنون و به تدریج که قدرتی پیدا کرده است آشکارا اهداف ضد اسلامی خود را در راه سکولاریزه کردن سرزمین وحی به پیش می برد .

ابتدا روابط امنیتی و حتی فرهنگی خود با رژیم صهیونیستی و اعطای کمکهای مالی و تروریست خواندن و تحت تعقیب قرار دادن  دشمنان این رژیم اشغالگر را علنی کرد و به دنبال آن با اسلحه و دلارهای خود هر جا مجاهدی شریعت گرا وجود داشته به دشمنی و کشت و کشتار آنها برخواسته .

نزدیکترین اقدام این رژیم فاسد آزاد و حلال کردن یکی از حرامهای اسلام است که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و آنهم صدور فرمانی است که بر اساس آن در کنار آزادی  برگذاری انواع کنسرتها و سالنهای رقص زنان و مردان داخلی و خارجی، به صراحت مشروبات الکی را حلال و آزاد نموده و حتی اجازه ی تاسیس اماکنی  برای خرید و فروش آن را نیز صادر کرد .

این همان رژیم فاسد و دست نشانده ی ضد اسلامی است که  سلفیون مسخ شده ی شبکه های کلمه و نور و  … برای اهل سنت به عنوان الگو معرفی کرده اند. پس نباید تعجب کنیم که چرا دست اندرکاران این شبکه ها همیشه در باره ی جامعه ی  دموکراتیک و دموکراسی و حتی سکولاریسم صحبت می کنند .  ارمغان اینها برای اهل سنت در نهایت از بین بردن قانون شریعت الله و تحکیم دین کفری سکولاریسم و دموکراسی است .

دیدگاهتان را بنویسید