علت یک بام و چند هوا بودن امثال ابوقتاده دربرابر القاعده و مخالفین

علت یک بام و چند هوا بودن امثال ابوقتاده دربرابر القاعده و مخالفین

به قلم : ابوخالد کردستانی

عده ای از درسخوانده های علوم شرعی  را می بینیم که تخصص آنها تنها در نوشتن است و تحقیق در کتب قدیمی، و زمانی که نوبت به ورود به عرصه ی عملی و تطبیق دانسته هایشان می رسد اکثرا دچار اشتباهات فاحش و حتی باعث ایجاد تفرق و چند دستگی و جنگ داخلی در میان مسلمین می شوند.

به عنوان مثال شخصی چون عبدالرزاق مهدی با آنکه در علوم حدیث می تواند نظری داشته باشد اما در علم جهاد و مبارزات مسلحانه و انقلاب و رهبری چیزی برای گفتن ندارد، به همین دلیل می بینیم یک روز از دارودسته ی جولانی حمایت می کنی روزی دیگر از احرار الشام و روز دیگر از ارتش آزاد و…. این یعنی تزلزل و جهل در منهج  و اصول جهادی .

در کنار این اشخاص ما شاهد دسته ای دیگر از علمای کتابخانه ای دارالکفرنشین هستیم که صدها و بلکه هزاران کیلومتر دورتر از میدانهای جهاد از همین بیماری عدم تخصص در تطبیق علوم شرعی رنج می برند و باعث ایجاد شکاف و حتی جنگهای داخلی و در نهایت فشل و بی ابهتی و ذلیلی و شکست مسلمین شده اند .

این دسته از علمای دارالکفر نشین می خواهند وانمود کنند بر علیه اشغالگران کافر و طاغوتهای مرتدی در حال جهاد هستند که خودشان فعلا آزادانه در پناه این کفار و مرتدین زندگی می کنند و هرگز از آنها دیده نشده است مثلا بر علیه کشوری که در آن زندگی می کنند فتوای جهاد صادر کنند . حتی بارها و بارها از آنها خواسته شده است که حکم طاغوت و مرتد حاکم بر خود را بیان کنند اما طفره رفته اند؛ چیزی که بیشتر از دو سال است عبدالرزاق المهدی از ابومحمد مقدسی ساکن در دارالکفر و دارالحرب اردن خواسته اما هرگز جوابی نگرفته است.

در کنار اینها یکی دیگر از این باسوادهای کتابخانه ای ابوقتاده فلسطینی است که زمانی طرفدار سرسخت القاعده بود و حتی هنگامی که جولانی بیعت خود را نسبت به دوله شکست از وی حمایت کرد و به قد و بالای القاعده داستان سرائی می کرد و می گفت : اگر تمام دنیا در  یک مسیر حرکت کنند و دکتر ایمن الظواهری رهبر القاعده در مسیر دیگری حرکت کند من با ایمن الظواهری هستم ، اما جالب اینجاست زمانی که جولانی نسبت به القاعده هم خیانت کرد و بیعت خود راشکست او هم در کنار جولانی ماند و ایمن الظواهری را رها کرد و…

این تزلزل و چند شخصیتی بودن ابوقتاده نشان از فساد منهج اوست که تا به حال فجایع زیادی را در الجزائر و عراق و سوریه و حتی افغانستان آفریده است و هم اکنون دارودسته ی فتاحی به خاطر توهماتش در مورد شیعه و نداشتن عالمی راستین به چنین موجود نامیزان و نامتعادلی  چنگ زده اند .  

دیدگاهتان را بنویسید