حزب کارگران اوجالان را از زبان یکی از کوردهای رمان نویس کوبانی و ساکن اروپا بشناس

حزب کارگران اوجالان را از زبان یکی از کوردهای رمان نویس کوبانی و ساکن اروپا بشناس

ترجمه : کاوه مریوانی

آیا هرگز از این زاویه ای که «جان دوست» از کوردهای سکولار کوبانی و ساکن فعلی اروپا به اعضای حزب کارگران اوجالان نگاه کرده نگریسته ای ؟

«جان دوست»  که هم اکنون شهورند آلمانی را گرفته و رمان نویسی تواناست در سال ۱۹۶۵ نصرانی در شهر کوبانی کوردستان سوریه به دنیا آمده است و رمانهایش تا کنون به چندین زبان زنده ی دنیا ترجمه شده اند .

این شخص سکولار  در صفحه ی مخصوص خودش در باره ی سکولاریستهای کافر و مرتد حزب کارگران اوجالان pkk می نویسد:  

” کووهها قتدیل ، همانجائی که رهبران اصلی pkk در آن زندگی می کنند، از تمدن و انسانیت و زندگی طبیعی جدا شده است ؛ آنها در یک زندگی طبیعی و یکجا نشینی به سر نمی برند، نه خانواده ای و نه پدری و نه مادر و نه فرزندی ، نه احساس پدری و مادری و نه زندگی جنسی ثابت و طبیعی دارند . تعدادی عقده های درونی انباشته شده محرک آنهاست و در جامعه ای وهمی و خیالی متفاوتی زندگی می کنند ؛ اینها هستن شاگردان مدرسه ی عبدالله اوجالان .

اینها نیاز مبرمی به در مان روانی و درونی طولانی مدت دارند تا اینکه تبدیل شوند به انسانی یکجا نشین و با جامعه مخلوط شوند. اگر این آسیبها و مشکلات تنها منحصر به خودشان بود به سادگی به آن نگریسته میشد و آنها را پشت گوش می انداختیم ، اما متاسفانه هزاران انسان را به سمت عفونتکده ای از توهم و تناقضات و کارهای ضد هم و جنگی بیهوده و افتادن در گودالها و فسادهای پشت سر هم به دنبال خود کشانده اند .

ببرای تمام جناحها از راستگرا بگیر تا چپ گرا مزدوری می کنند ، در آغوش امپریالیسم جهانی آمریکا قرار گرفته ، هم غم و هم پیمان و دنباله رو تمام رژیمهای دیکتاتور و ستمکارهستند؛ تحت هیچ شرایطی در فکر منافع و ارزشهای قوم خود نیستند، بهترین و مهمترین دست آورد انها زیادی کشته هایشان و پهناور و وسیع بودن  بودن گورستانهای آنهاست . ”

دیدگاهتان را بنویسید