جنگ مسلحانه ی دارودسته ی جولانی و گروههای مسلح بلوچ فی سبیل الله است یا … ؟

جنگ مسلحانه ی دارودسته ی  جولانی و گروههای مسلح بلوچ فی سبیل الله است یا … ؟

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

حتی نزد جماعت تبلیغ رایج است و برای خود اصلی دارند که می گوید : دعوت مهمتر از دعوتگر است ؛ یعنی برای جماعت لازم است که حتی به قیمت فدا شدن اشخاص در برابر بقای دعوت از نابودی دعوت جلوگیری کنند .

این اصل عدم معامله بر اصول به صورت واضح در سیره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم و جماعتهای اسلامی  که خود را ادامه دهنده ی این منهج  می دانند دیده می شود . اما بسیاری از حوادث را دیدیم که ثابت کرده اند که بسیاری از جماعتها و گروهها که به سادگی اصول بنیادین را فدای موازنه های سیاسی بر اساس مصالح دنیوی کرده اند؛ که کمترین نتیجه ی آن، انحراف از مسیر صحیح جهاد، گسترش تفرق و جنگ داخلی، تضعیف جبهه ی مسلمین، تقویت جبهه ی کفار سکولار جهانی و مزدوران محلی و بالاتر از همه تضعیف ایمان به جهاد و ارزشهای اسلامی در میان مردم و حتی اتباع خود بوده است .

 بدون شک در میان این جماعتهای «نان به نرخ روز خور» مردانی وجود دارند که صرف نظر از این سیاستها و مصلحت تراشی ها قصد دارند با اراده ای پولادین در مسیر شهادت قرار بگیرند و بر این باورند که هدف ما شهادت است و این سیاستهای غیر شرعی امراء تاثیری در این هدف ندارد ،اما لازم است بدانند که این تصورات جاهلانه و غیر شرعی است .

 جنگی صحیح و درست است که در راه تحکیم قاون شریعت الله و فی سبیل الله باشد نه در راه تحکیم جاهلیت و تحکیم قوانین غیر شرعی و حتی ضد اسلامی، و قعطا شهید هم کسی است که با خونش شاهدی می دهد که قانون شریعت الله بهتر از سایر قوانین است نه بالعکس .

امروزه گروههائی چون دارودسته ی جولانی و گروههای مسلح بلوچ ایرانی و… هر کدام به نوبه ی خود با شعارهای اسلامی و ادبیاتی اسلامی در حال جذب جوانان و خرج کردن آنها در راه تحکیم قوانینی غیر از قوانین شریعت الله هستند .

دارودسته ی جولانی با آنکه خود را یک سلفی خاص نجدیت می داند و در «شعار» مخالف با دموکراسی و سکولاریسم است اما در «عمل» تابع سیاستهای کفار سکولار جهانی و سکولاریستهای منطقه ای چون ترکیه و حتی سکولاریستهای مرتد بومی سوریه مثل ارتش آزاد شده است؛ و گروههای مسلح بلوچ هم با کنار نهادن حیله ها و دغل بازیهای امثال جولانی آشکارا و علنی جنگ خود را برای تثبیت دموکراسی در ایران و تشکیل یک ایالت فدرال بلوچ تحت حاکمیت این حکومت دموکرات و سکولار می دانند .

آیا چنین جنگی در راه تحکیم شریعت الله و بالطبع فی سبیل الله است یا فی سبیل جاهلیت و طاغوت و دشمنی با قانون شریعت الله و تقویت کفار سکولار جهانی و منطقه ای و بومی ؟

اگر می بینید که حرکت این گروهها در میان اهل سنت ایران گسترش پیدا نمی کند و مردمی نمی شود و حتی در انزوا و گوشه گیری و محکومیت قرار می گیرد به دلیل آگاهی اهل سنت از سیاستهای ضد اسلامی آنهاست.  غیر ممکن است یک مسلمان اهل سنت آگاهی که به قانون شریعت الله در دنیا و سرانجام خود در قیامت اهمیت می دهد در مسیر این گروهها قرار بگیرد .

دیدگاهتان را بنویسید