دارودسته ی جولانی و تکرار سناریوی فاشل ارتش آزاد در تجارت جهاد، خون و مال مسلمین

دارودسته ی جولانی و تکرار سناریوی فاشل ارتش آزاد در تجارت جهاد، خون و مال مسلمین

به قلم : کارزان شکاک

 ما زمانی بر سکولاریستهای ارتش آزاد عیب می گرفتیم که هر چند وقت یکبار چند عدد موشک را به سمت ارتش حکومت مرکزی پرتاب می کرد، آنهم نه به خاطر جهاد و ایجاد  تحرک به خاطر سستی که در آن افتاده بودند، بلکه تمام این خمپاره اندازیها و موشک پراکنی ها به خاطر تجارت با خون مسلمین و گرفتن تصویر و کلیپ جهت کسب مال از خارج بود. اکثر این به اصطلاح قهرمان بازی هایشان هم در اماکن نزدیکی بود تا بتوانند به خوبی از آن تصویر برداری کنند .

البته سناریو و داستان به همین جا ختم نمی شد ….

زمانی که این تاجران جهاد کارشان تمام می شد و منطقه را رها می کردند حکومت مرکزی هم مکان پرتاب خمپاره ها و موشکها را با صدها برابر بیشتر موشک باران می کرد، که دهها و بلکه صدها زن و بچه و پیر و جوان قتل عام می شدند، و پرتاب کننده های ارتش آزاد هم دهها کیلومتر آنطرفتر از دور نگاه می کردند و از این فجایع و سناریویی که استارتش را زده بودند  برای رسانه های خود خوراک تبلیغاتی هم فراهم می کردند .

آن زمان در جبهه النصره ما به این تاجران جهاد تذکر می دادیم که این کار غیر از آنکه کل سود و پشتیبانی را به جیبهای شما وارد می کند ضررمند اصلیش آن مستضعفینی هستند که قتل عام و آواره می شوند.  پس شما در برابر دو راه قرار دارید که سومی ندارد :  یا اینکه پولها و اجناسی که به خاطر این تصویر برداری که گرفته اید را بین همه  کنید، یا جبهات نکایه بر دشمن را باز کنید تا مناطاقمان را از موشک باران شدن نجات دهیم .  

 روزها گذشت تا اینکه به امروز رسیده ایم که به قول معروف : آش همان آش شد و کاسه همان کاسه

گروههای به ظاهر اسلامگرا نیز که زمانی از منتقدین خیمه شب بازی ها و سناریوهای ارتش آزاد بودند حالا خودشان از همان روش فاشل و رسوا شده ی سکولاریستهای ارتش آزاد برای جلب نظر ارباب دستور دهنده ی خارجی، سرپوش گذاشتن بر حقارتهایشان و تخدیر مریدانشان استفاده می کنند .

ساحران دینی و بلعمهای باعورای این گروهها  ابتدا سعی می کنند که اینهمه خذلان و سستی و ذلیلی و تنازل و تسلیم شدن به کفار را به خاطر کوتاهی در طاعات و عبادتهای شخصی افراد معرفی کنند ،اما آندسته را که نمی توانند به این سبک تخدیر کنند سعی می کنند آنها را با چند خمپاره بازی و پوشش وسیع رسانه ای که با اجازه ی ارباب خارجی و جهت برآورده کردن یکی از اهداف و معاملات ارباب خارجی صورت گرفته است،  ارضاء و تخذیر کنند .

نگاه کنید پیروان دارودسته ی جولانی بعد از اینهمه گندیدگی و سکون به خاطر قرار داد آستانه و سوچی چگونه با چند خمپاره پراکنی پیام ناتو و اردوغان را روسیه می رسانند؟ و بعد چه سروصدائی به خاطر این پیام خفت بار در رسانه های خود بر پا کرده اند و…  ؟!

پیامدهای سوچی برای دارودسته ی جولانی مساوی شده است با رسوائی ، ذبح مردانگی، تمسخر خاص و عام و سوزاندن بدن مسلمین (مثل خان شیخون و ریف ادلب و حماه) از لحاظ داخلی؛ و عدم واکنش ضمانت کننده و آقای فرمانده ی ترک به عنوان حامی و ناظر از لحاظ خارجی .

ترکیه که ضامن اجرائی شدن توافقات سوچی و مسلط بر گروههای مسلح و غیر مسلح اهل سنت داخل سوریه است اینگونه با مزدورانش معامله می کند. دارودسته ی جولانی و گروه چند نفره ی فتاحی  اینهمه رسوائی را با اطمینان به ناتو و چنین خائن سکولاری برای خود خریده اند .  

نگاه کنید دارودسته ی فاشل جولانی و حکومت انقاذ بعثی که در ادلب به وجود آورده چگونه مسلمین را آلت دست دشمنان و ذلیل کرده اند؟

نگاه کنید که چگونه سوچی و ناتو (از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) بیشتر از الله تعالی در دل اینها ترس ایجاد کرده است؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله …..

دیدگاهتان را بنویسید