حرام دیروز حلال امروز نزد گروه جولانی و مفتی های دمدمی مزاج آنها

حرام دیروز حلال امروز نزد گروه جولانی و مفتی های دمدمی مزاج آنها

به قلم : مجاهد مهاجر

 مشاهده می کنیم که بعضی از عربی دانهای شبه عالم امروزه امری را حلال می کنند که دیروز خودشان آن را حرام کرده بودند. مثلا قبلا به ارتش آزاد حمله می کردند که صلح حدیبیه برای ما درست نیست و این نوعی تنازل است و… یا زمانی که دوله با آمریکا صلح یکماهه بست گفتند این تنازل است برای کفار و… اما امروز خودشان بعد از آنکه تبدیل به حزبی آزمایش شده شده اند بد تر از آنها را انجام می دهند و تنازلات و جرمهای خود را به بهانه ی صلح حدیبیه توجیه می کنند. !!

اینها کارهائی کرده اند که اصلا در تضاد با صلح حدیبیه هستند. اینها ارتش کفار محارب ناتو را از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه وارد سرزمینهای مسلمین کرده اند . اینها طبق نقشه های این کفار مثل آستانه و سوچی سیاستهای جنگ و صلح خود را انجام می دهند . اینها مکانهای فرهنگی برای ترویج عقاید حکومت ترکیه داده اند و بدتر از همه اینکه اداره ی جامعه را به بعثی های جدا شده از بشار اسد تحت نام حکومت انقاذ سپرده اند و….

ای آنهائی که در نوازل صحبت می کنید و تنازلات و ذلیلی را به بهانه های ضد شرعی حلال کرده اید : شماها از منهج جهادی بسیار پرت هستید ، شماها از علم شرعی جهادی به اندازه ی سر سوزنی بهره ای نبرده اید … پس ای قليلو العلم ها بر چه اساسی و با چه جرئتی در مورد نوازلی فتوا می دهید که نیاز به جمع شورای متخصصین کبار اهل علم دارد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله …..

دیدگاهتان را بنویسید