نصیحتی لوجه الله به مریدان جولانی هر چند دیر گفته شده است اما باز نفعی در آن هست

نصیحتی لوجه الله به مریدان جولانی هر چند دیر گفته شده است اما باز نفعی در آن هست

به قلم : ابوبکر الخراسانی

  • ما الان از ناحیه ی ایمانی در شمال و خاصتا در شهر ادلب چه اندازه اعداد و پیشرفت حاصل کرده ایم ؟
  • آیا نشر توحید و عقیده ی صحیح و ولاء و براء در میان مسلمین برای مواجهه با خطر سکولاریسم و دموکراسی که جهاتی عالمانه یا جاهلانه به سوی آن دعوت می دهند به صورت صحیحش انجام شده است و مناسب ؟
  • آیا کارهای حسبه بعد از آنکه بر حجم و تعداد آنها اضافه شد برای جلوگیری از مظاهر تبرج که با چشمان سر در خیابانها مشاهده اش می کنیم  و اختلاطی که در مراکز بهداشتی و آموزشی و غیره می بینیم غیر از ضرر چیزی در بر داشته است ؟
  • آیا وارد کردن و مصرف منکرات و محرماتی چون تدخین و…. در برابر ضریبه ی کمی که بستید کم شده است ؟
  • آیا اخذ باج و ضرائب از عوام مسلمین و بخصوص فقرا و ضعفاء که بساط خود را برای دستفروشی و معامله در خیابانها پهن کرده اند متوقف کرده اید ؟
  • و آیا و آیا …..

نصیحتم به شما این است که این سیل گناه و معاصی را که به راه انداخته اید متوقف کنید چون این اسباب از اسباب هزیمه و شکست هستند ، و به حبل الله چنگ زنید نه به حبل ترکیه و نه به جبل دیگران ، و بدانید که نجات با پیروی کردن از قانون شریعت الله است و بخصوص شناخت دوست و دشمن و درجه بندی دشمنان طبق قانون شریعت الله که شما از آن بهره ای نبرده اید . بله نجات در این موارد است نه در تنازلات و و مفاوضات آشکار و پنهان و تطبیق مؤتمرات و جلساتی که غرب و شرق بر شما دیکته کرده اند . والله المستعان ….

 خصوصا به مهاجرین اهل سنت نصیحت می کنم که از این گروه مافیائی و مفتی های متزلزل آنها و مهلکه ای که درست کرده اند فاصله بگیرند قبل از آنکه دیرتر از الان شود .

دیدگاهتان را بنویسید