گواهی زندانی اهل سنت بر احوال زندانهای گروه جولانی

گواهی زندانی اهل سنت بر احوال زندانهای گروه جولانی

به قلم : یکی از زندانیان شاهین

در اینجا تنها به بخشی از احوالات زندانهای گروه جولانی ، بخصوص زندان شاهین  که زندان مرکزی این گروه است اشاره می کنم .  

در این زندان به هر شخصی پتوهائی برای زیر سر و روی خود داده می شود ، حمام با آب سرد است. برادرانی هستند که به خاطر جنابت مجبورند دو هفته تیمم کنند چون نمی توانند با آب سرد حمام کنند.  

 در اینجا نه دکتری هست و نه دوائی . کسانی هستند که بعد از ۳ ماه نه هواخوری رفته اند و نه خورشیدی دیده اند و نه چیزی .  سلولهائی وجود دارند که به خاطر تعداد زیاد زندانیان خواب در آنجا به خاطر بوی بد و… مثل یک شکنجه شده است . اشخاصی هستند که ماهها و ماهها بر آنها گذشته است و هنوز نه حکم خود را می دانند و نه محققی دیده اند .

در تمام سلولها دوربین وجود دارد . خواب در ساعت ۱۰ اجباری است و کسی که این ساعت را رعایت کند مورد مجازات و معاقبه قرار می گیرد . بعضی از مجازاتها این است که موکت زیر زندانیان را به مدت ۳ روز بر می دارند و شخص باید بر روی سیمان خالی بخوابد .

 و…

وإلى الله الشكوى والمشتكى 

الظلم ظلمات يوم القيامه

دیدگاهتان را بنویسید