آسیب شناسی گروههای مسلح بلوچ (۸/۱) : جیش العدل را آنگونه که خود را در رسانه ی رسمی معرفی کرده است بشناس

آسیب شناسی گروههای مسلح بلوچ (۸/۱) :  جیش العدل را آنگونه که خود را در رسانه ی رسمی معرفی کرده است بشناس  

کاتب: بِراهُندگ بلوچ

جیش العدل همچون سایر گروهها در فضای مجازی کانالی رسمی را به خود اختصاص داده است تحت عنوان «عدالت نیوز» . در این کانال رسمی می توان بدون واسطه و مستقیم به باورها و منهج و عقاید و اهداف این گروه مسلح بلوچ پی برد که ضمن اشاره به سخنان رسمی این گروه در سایر رسانه ها به صورت موردی به ذکر چند عنوان می پردازیم :

  • جیش العدل امارت اسلامی افغانستان و دوله را مثل هم به عنوان گروههای تند رو معرفی می کند [۱]
  • عدالت نیوز به نقل از ماف نیوز (ارگان رسمی مرتدین سکولارحزب دمکرات کردستان ایران) از زبان سخنگوی خود می گوید : سخنگوی دوم جیش العدل گفت : ما تنها برای آزادی و دموکراسیمردم کار می کنیم .. (در این صورت واضح است که جیش العدل برای سکولاریسم و دموکراسی و تعطیلی حکم الله تعالی  می جنگند نه قانون شریعت الله )
  • با این نگرش عدالت نیوز از زن و مرد سکولاری (آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی) که آشکار در برابر قوانین شریعت الله مثل حجاب و قصاص ایستاده و با آن دشمنی می کنند تحت عنوان فعال سیاسی و فعال مدنی حمایت تبلیغی کرده و کار آنها را آزادی بیان و… در جامعه ای آزاد (طبعا دموکرات) می داند .
  • ابوطلحه البلوشی سخنگوی رسمی جیش العدل در مصاحبه با کانال وصال عربی متعلق به آل سلول اصلی ترین اهداف این گروه را جنگ با نظام مذهبی و تشکیل حکومتی دموکراسی خواه درایران می داند . دیدن این ویدئو برای همه ی برادرانی که از ماهیت این گروه بی خبر هستند و قصد شناخت چهره ی واقعی آن از زبان سخنگوی رسمی این این گروه را دارند سفارش میشود ، که در آن ضمن تائید بر دموکراسی پرست بودن به قوم گرا و ملی گرا و حتی ایران پرست بودن این گروه اشاره نموده و ضمن تند رو نامیدن گروههای جهادی برپائی دموکراسی به جای قانون شریعت الله بهتر دانسته و آشکارا به تعطیلی حکم الله در اداره ی زندگی انسانها تاکید می کند .
  • محمد سعید ترکمانزهی نیز همراه با سکولاریستهای کافر و مرتد جهانی و منطقه ای جماعت بین المللی القاعده را در کنار دوله گروهی تروریست و تندرو معرفی می کند . اما چه اتفاقی افتاده است که سازمان القاعده هم از این گروه هرگز حمایت نکرده و نمی کند اما طرفداران مجازی آنها با افتخار مشغول تعریف و تمجید و  پوشاندن ماهیت و حقیقت این گروه و حمایت از چنین گروه معلوم الحالی هستند و آنها را برادران خود می دانند و… ؟

 به نظر می رسد این له له زدنهای دارودسته ی جولانی می تواند توجیهی داشته باشد چون هر دو گروه عملا در مسیر دموکراسی در حرکت هستند اما طرفداران القاعده چرا؟


[۱] به قلم شخصی به اسم آجویی بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید