شکبه ی وابسته به دارودسته ی جولانی خواهرمان د. علا الشريف را آزاد کردند

شکبه ی وابسته به دارودسته ی جولانی خواهرمان د. علا الشريف را آزاد کردند

بعد از تلاشهای مستمر مجاهدین و فشار رسانه ای و افکار عمومی خواهرمان د. علا الشريف بعد از روزها از اسارت توسط شبکه ای از دارودسته ی جولانی که به حکومت انقاذ مشهور شده است آزاد شد .

علت اسارت این خواهر عالمه نقدهائی بوده که بر “ابراهيم شاشو” داشته که در این نقدها بعضی از مفاسد اداری آنها را بیان کرده بود .

خدا را شکر می کنیم که یکی از خواهران اسیرمان از زندان این طاغوتهای کوچک آزاد شد . از الله تعالی خواستاریم که سایر خواهران ما را نیز از زندانهای این طاغوت های کوچک و مرتدین حزب کارگران اوجالان و سایر کفار و ظالمین آزاد گرداند

دیدگاهتان را بنویسید