تطبیق بندهای سوچی و گشت زنی های ارتش ترکیه در مناطق تحت نفوذ دارودسته ی جولانی

تطبیق بندهای سوچی و گشت زنی های ارتش ترکیه در مناطق تحت نفوذ دارودسته ی جولانی

به قلم : مجاهد مهاجر

امروز اولین گشت زنی های نیروهای ناتو(از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه) در شما سوریه شروع شد . این کار از بندهای سوچی است که یک قدم به جلو جهت نابودی کامل گروههائی چون دارودسته ی جولانی و فروش آنها برداشته شده است.

طبق عادت همیشگی ما در برابر این اتفاق هم شاهد سکوت کامل شرعی ها و مفتی ها و رهبران نظامی و رسانه های تبلیغی آنها هستیم . البته انتظار می رود که فشار افکار عمومی مسلمین در برابر این خیانت آشکار و نوکری واضح برای کفار جهانی و مرتدین محلی ساحران جولانی را به واکنش مجبور نموده و با دادن فتواهای آبکی و مصلحت تراشی های طاغوت مآبانه به توجیه این خیانت آشکار بپردازند .

اما لازم است به شما بگویم که : أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد این تنازل و ذلیلی و نوکری دارودسته ی  جولانی مقدمه ی یک تدارک و معامله، تصفیه ی کامل و فروش نهائی این گروهها و بخصوص مهاجرین اهل سنت موجود در سوریه است که فریب شعارهای این گروهها و ساحرانشان را خورده اند .

در پایان باید بدانید که  گروه چند نفره ی فتاحی به عنوان بخشی از دارودسته ی مجرم جولانی برای چه کسی نگهبانی می دهد؟ و با این ذلیلی و خفتی که به قیمت ریخته شدن خون هزاران مسلمان و از بین رفتن نوامیس مسلمین و از بین رفتن خانه و کاشانه ی مسلمین برای خود درست کرده اند چه سرانجامی در انتظارشان است .؟

فاعتبروا یا اولی الابصار 

دیدگاهتان را بنویسید