نگرش جدید اردوغان ولی نعمت عالی و فتاحی و توحیدی به احکام شریعت اسلام

 نگرش جدید اردوغان ولی نعمت عالی و فتاحی و توحیدی به احکام شریعت اسلام

کاتب : ابوبکر الخراسانی

اردوغان که چندین سال است بر ترکیه حاکم شده و به عنوان یکی از هم پیمانان امنیتی رژیم صهیونیستی و عضو فعال ناتو  جنایات متعددی نسبت به مسلمین افغانستان و سومالی و سوریه و عراق و لیبی و… مرتکب شده است. این شخص مجرم  در تازه ترین اظهارات خود به صراحت می گوید : اسلام نیاز به هماهنگ شدن با امروز را دارد و امکان ندارد احکام اسلام ۱۴-  15 قرن گذشته را امروز اجراء کرد و تطبیق داد . آیا شکی در کفر و ارتداد کسی باقی می ماند که بگوید احکام اسلام برای این زمان به درد نمی خورد و متعلق به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و شرایط آن زمان اعراب مکه و مدینه است ؟!

به نظر شما اردوغان چه احکامی غیر از قوانین دین سکولاریسم را تطبیق داده است ؟

  •  اردوغان در این مدت توانست فاحشه گری را قانونی کند در حالی که قبلا قانونی نبود و همینجوری انجام میشد
  • اردوغان به حقوق هم جنس بازها اقرار کرده و… در حالی که نزد ترکهای سکولار قبل از او مثل آتاتورک و غیره حتی تصور گفتن چنین سخنی هم  نمی رفت چه رسد به اینکه آن را قانونی کنند و..
  • اردوغان آشکارا با رژیم صهیونیستی پیمان امنیتی بسته و آشکارا مسلمین را در افغانستان و سومالی و سوریه و عراق و … قتل عام می کند و تصمیمات ناتو را بر علیه مسلمین اجرا می کند
  • اردوغان پایگاه انجرلیک را برای مسلمان کشی در اختیار آمریکا قرار داده
  • و…   

این همان اردوغانی است که اخوان المفلسین (شاخه ی انحرافی اخوان المسلمین) و ساحرانی چون ابوبصیر طرطوسی و عبدالرزاق مهدی و قرضاوی و  امثالهم قصد دارند او را به عنوان یکی از رهبران اسلامی!! مسلمین معرفی کنند و حتی فتوای جنگ در کنار ارتش ترکیه را صادر کرده اند که در واقع فتوای جنگ در کنارارتش ناتو بر علیه مسلمین صادر شده است .

این همان اردوغانی است که امثال عبدالحمید عالی و مسعود توحیدی و دارودسته ی جولانی و گروه چند نفره ی فتاحی به آن دل بسته اند و زندگی و امنیت خود و خانواده هایشان را به چنین دجالی سپرده اند؛ و در پناه چنین مجرمی همچون سایر علمای ساکن در دارالکفرها و دارالحربها به تبلیغ بر علیه مسلمین و ایجاد تفرق بیشتر و آشوب طلبی در میان مسلمین مشغول هستند . اینها بخشی از ستون پنجم ارتش ناتو در میان مسلمین و مجریان جنگ روانی ناتو بر علیه مسلمین هستند .

دیدگاهتان را بنویسید