سرزنش و لومه ای برادرانه به جوانان همسو با گروه جولانی

سرزنش و لومه ای برادرانه به جوانان همسو با  گروه جولانی

به قلم : عبدالله مسلم

در مورد گشت زنی نیروهای ارتش سکولار و مرتد ترکیه به نمایندگی از ارتش ناتو در سرزمین شام ،آنهم در مناطق تحت کنترل دارودسته ی جولانی، شرعی ها و رسانه های این گروه سعی کرده اند که به اشکال مختلف به سحر و تخدیر مریدان خود بپردازند.

لب و چکیده ی پیمان سوچی این است که درگیری ها در مناطق تحت کنترل دارودسته ی جولانی متوقف شود و  آتش بس برقرار گردد آنهم تحت مدیریت ترکیه و ناتو . جولانی و گروهش نیز «عملا» به این پیمان متعهد شده اند، هر چند مثل همیشه در زبان و تابلیغات دروغ می گویند و ریا می کنند ؛ اما حالا که مرحله ی اجرا در آمده است ریاکاری و دروغهای متعدد اینها در حال فاش شدن هستند و ناچار شده اند برای توجیه این دروغ دهها دروغ دیگر سر هم کنند .

ابتدا قيادة الهيئة المركزية گفتند که گردش این نظامیان ارتش سکولار و مرتد ترکیه «رتل اعتيادي !!» است و چیزی عادی شمرده می شود؛ و جالب اینکه اعلام کردند که این گردنش نظامیان ارتش ترکیه با تنسیق و هماهنگی هیئت و تحت نظارت هیئت انجام شده است !!

 حالا اگر گردش ارتش سکولار و مرتد ترکیه با هماهنگی شما و تحت نظارت شما انجام شده است شما با چه مجوز شرعی اجازه داده اید که چنین مرتدینی آزادانه با عوام مسلمین و مردم عادی مخلوط شده و مسلمین با آنها مثل برادران مسلمان خود برخورد کنند و با هم عکس بگیرند و……؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

آیا هدف شما این است که مسلمین آن دیار را مثل خودتان دچار فتنه نموده و قلبهایشان با ارتش سکولار و مرتد ترکیه گره بزنید؟  می دانیم که سخنان شما پر از مکر و حیله و فریب است، اما انتظار می رود برای یکبار هم که شده صادقانه به مردم اعلام کنید که مزدور ناتو و حکومت سکولار ترکیه و مجری دستورات آنها هستید .

 شما تمام دستورات نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه را گاه به بهانه ی حفظ مناطق محرر و آزاد شده و گاه به دلیل منافع اقتصادی و گاه به دلیل کاهش تنش و درگیریها و…. انجام داده اید و هر بار با دروغ و حیله ای سعی کرده اید این ذلت و عار و اسارت در چنگال کفار سکولار جهانی و طاغوتهای مرتد محلی را پنهان کنید.

 ما منحرفین موجود در رهبریت دارودسته ی جولانی و ساحران شرعی آنها و حتی رهبران مزدوران کوچکتر چون فتاحی را سرزنش و لومه نمی کنیم، این سنت الله تعالی در مورد این دسته از ائمه المضلین و دعاه علی ابواب جهنم و الرویبضه است که در طول تاریخ همین مسیر خیانت و ذلت و پستی را طی کرده اند، اما سرزنش و لومه ی ما از این جوانان با غیرتی است که با دیدن اینهمه جرم آشکار و خیانت واضح این خائنین اما باز خودشان را فریب داده و ابزاری در دست این مجرمین برای رسیدن به اهداف کفار جهانی و طاغوتهای منطقه ای و محلی شده اند .

 والله ای مسلمان اگر خودت را تکانی ندهی و از این خفت و خواری خودت را نجات ندهی اگر روزی سالم از این مهله بیرون رفتی باید به دلیل این سکوت خیانت بارت از غصه دق کنی .

پس اجازه نده بیش از این با دین و عقیده و شعورت بازی کنند و در نهایت در معامله ای خفت بار در راه اهداف کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی خرجت کنند. اگر به این مسیر ذلت بار ادامه دهی ناچارا باید خودت را برای سرزنش و لومه ی مسلمین و تحسین کفار آماده کنی  چون در مسیر منافع کفار و ضربه زدن به مسلمین در حرکتی .

دیدگاهتان را بنویسید