دارودسته ی جولانی در تضادی آشکار و سرگردانی منهجی در برخورد با القاعده و طالبان و جیش العدل

دارودسته ی جولانی  در تضادی آشکار و سرگردانی منهجی در برخورد با القاعده و طالبان و جیش العدل

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

زمانی که شخص نه خود را می شناسد نه دشمنش را بدون شک همیشه دچار شکست می گردد . دارودسته ی جولانی جزو همین گروههای هستند که به صورت منهج اسلامی نه خودشان به عنوان یک مسلمان را می شناسند و نه از دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان بهره ای برده اند .

به همین دلیل آنچه بر سیاستهای آنها حاکم است منهج و بینش صحیح شرعی نیست بلکه بیشتر ناشی از تمایلات نفسانی و شرایطی است که بر آنها تحمیل می شود و طبق شرایط رنگ عوض می کنند و به اصطلاح مثل حزب باد شده اند.

  • امروز با فلان گروه متحد می شوند و فردا با همان گروه سر جنگ دارند .
  • امروز حکومت سکولار ترکیه را مرتد اعلام می کنند و گروهها را به خاطر همکاری با ترکیه تکفیر می کنند و روز بعد خودشان از همین حکومت سکولار و مرتد دستور میگیرند و آن را با اسکورت ویژه وارد مناطق خود کرده و حتی به آن اجازه ی گشت زنی و مخلوط شدن با عوام مسلمین را داده و…
  • –          امروز فلان گروه را سکولار و مرتد می دانند و فردا همان اندیشه و فکر را به فرمان ناتو و آمریکا تحت عنوان حکومت انقاذ  بر خود حاکم می کنند.
  • امروز با القاعده بیعت می کنند و فردا بیعت می شکنند و پس فردا نیروهای القاعده را تحت تعقیب قرار داده و زندانی می کنند و گاه به ترکیه تحویل می دهند و گاه به قتل می رسانند و…. باز با آنها صلح می کنند و باز جنگ و باز ….
  • –          با ترکیه متحد هستند و در عین حال از طالبان دشمن ترکیه حمایت می کنند
  • دستورات جنگ و صلح و شکل اداره ی جامعه و…خود را از ناتو (ترکیه) می گیرند و باز در رسانه های خود می خواهند نشان دهند که طرفدار القاعده و طالبانی هستند که سالهاست با ترکیه و ناتو در حال جنگ مستقیم هستند.
  • جیش العدل بلوچستان رسما برای کفر دموکراسی و جامعه ای فدرال می جنگد که تحت حاکمیت یک ایران دموکراتیک به وجود آمده باشد، و امیر آن رسما القاعده را گروهی تروریستی و تکفیری می داند که جناحهائی در جمهوری اسلامی ایران برای تخریب جیش العدل آنان را به القاعده نسبت میدهند! با این وجود دارودستهی  جولانی از این گروه دموکراسی خواهی که ضد القاعده است حمایت می کنند

این یعنی نبود منهج صحیح اسلامی و تضاد و سرگردانی آشکار دارودسته ی جولانی در شناسائی مسلمین و دشمنان مسلمین  و حرکت آشکار در مسیر خدمت به اهداف کفار سکولار جهانی و طاغوتهای مرتد محلی و دشمنی آشکار با اهل قبله .

دیدگاهتان را بنویسید