سلفیت خاص نجدیت اکثریت مطلق مسلمین را مشرک و خارج از اسلامی می دانند

سلفیت خاص نجدیت اکثریت مطلق مسلمین را مشرک و خارج از اسلامی می دانند

کاتب : ابوبکر الخراسانی

سلیمان بن سحمان که پیروان سلفیت خاص نجدیت از او به عنوان امام یاد می کنند در پاسخ به سوالی اکثریت ساکنان جزیره العرب را خارج از اسلام می داند و به راحتی تکفیرشان می کند .  

سوال :

با کسی که ظاهرش اسلام است چه معامله ای میشود؟ و کسی که ظاهرش نه اسلام است و نه کفر بلکه جاهل هست؟ و کسی که ظاهرش گناهان کمتر از کفر است؟ و  چه کسی از آنها ذبیحه اش مباح است؟و چه کسی از آنها ذبیحه اش مباح نیست؟و اندازه واجب در اسلام برای مباح قرار دادن ذبیحه چیست؟

جواب؛

“اینکه آنهایی که در جزیرة العرب هستند از همگی آنها نمیدانیم که بر چه اعتقادی هستند بلکه ظاهرا این است که اکثرشان بر اسلام نیستند، پس بر کفر همگی شان حکم نمیکنیم بخاطر احتمال اینکه در انها مسلمانی وجود داشته باشد.”[۱]

این واقعیت سلفیت خاص نجدیت در برخورد با مسلمین است.  سلفیت خاص نجدیت واقعا اکثریت مسلمین (غیر از همفکران) خودشان را مشرک و خارج از دایره ی اسلامی میداند . به همین دلیل است ابتدا شیعیان را مشرک خواندند و بعد صوفی ها را و بعد هر کسی که توحید را مثل خودشان نفهمیده باشد و تفسیری مثل آنها از توحید نداشته باشد را مشرک و طبعا خارج از دایره ی  اسلام  می دانند و تنها خودشان را اهل توحید و مسلمان قلمداد می کنند .

به همین دلیل هر جا در فضای مجازی دیدی که گفتن فلان برادر یا خواهر اهل توحید است یعنی دیگران اهل توحید نیستند بلکه مشرک و غیر مسلمان هستند اما جرئت ندارند به این صراحت افکار خود را بیان کنند .


[۱] الدرر السنیه؛ ۱۰/۴۶۹،۴۷۰

دیدگاهتان را بنویسید