ابومحمد مقدسی در پی فرار زندانیان گروه جولانی این گروه را ظالم، مجری احکام غیر شرعی ، موهن به رسول الله صلی الله علیه وسلم و… می داند

 ابومحمد مقدسی در پی فرار زندانیان گروه جولانی این گروه را ظالم، مجری احکام غیر شرعی ، موهن به رسول الله صلی الله علیه وسلم و… می داند

ارائه دهنده : احمد الخراسانی

🍂 مقدسی: “کسی که تلخی زندان را چشیده‌ باشد، برای هیچ مسلمانی دوستش ندارد؛ به همین خاطر وقتیکه می‌شنویم دیوارهای زندانی فروریخته و دروازه‌های او شکسته‌است 👈خوشحال می‌شویم چونکه خیلی از مظلومان در آن وجود دارد👉؛ و دوست نداریم که مجرمان از عقوبت های شرعی رها شوند به ویژه کسانی که با دین الله و دوستان او محاربه می‌کنند؛ ولی سوال این است که 👈آیا در این زندانها و محاکم آن عقوبت های شرعی اجرا می‌شود⁉️ به ویژه بر کسانی که خداوند و رسول او ﷺ را دشنام داده باشند یا بی احترامی کرده‌باشند⁉️👉، پروردگارا از مظلومان  هر کس از زندان فرار کرده؛ راه نجات را برایش آسان کن و چشم 👈ظالمان👉 را نسبت بهش کور نما و آنان را بر وی و دیگر مسلمانان هم مسلط نگردان”. 《ترجمه سخنان مقدسی》.

👈 چند نکته و سوال مهم در سخنان مقدسی برای انصار  هیئت سوچی:

👈 مقدسی می گوید “ما برای فرار زندانیان خوشحالیم زیرا مظلومان زیادی آنجا هستند” ببخشید ای مریدان جولانی ؛ آیا مقدسی دروغ میگوید و یا اینکه واقعا مظلوم های زیادی در زندان های جولانی وجود دارند⁉️

👈 مقدسی در خلال سخنانش واضح است که با کنایه می گوید که هیئت_جولانی تحکیم شریعت نمی کنند خصوصا در حق کسانی که به الله و رسولش توهین می کنند (لازم است بدانید که اینجا مقدسی منظورش یکی از شرعی های هیئت است به اسم خطاب_الأردنی که به اصحاب و پیامبر توهین کرد ولی شرع را بر وی تحکیم نکردند)، خلاصه؛ مقدسی می گوید که هتش شریعت را تحکیم نمی کند ، پس بیاندیشید.

👈 مقدسی می گوید: “هر کس از مظلومان فرار کرده یا الله محفوظش گردان از چشمظالمان”، ببخشید ای مریدان هتش و ای کانالهای مجری جنگ روانی و سحر کردن مسلمین، منظور از ظالمان کیست؟ آیا منظورش جیش بشار است؟ پس از نظر مقدسی هیئت_تحریر_الشام ظالم هستند و تحکیم شریعت را نمی کنند و مظلومان زیادی در زندان هایشان وجود دارد.

🍃 سوال اخیر ما از مزدوران و جنگجویان فی سبیل ناتو که حتما جواب را هم می خواهیم: آیا مقدسی (شرعی قبلی خودتان) دروغ می گوید و یا سخنانش صحت دارد و واقعیت همانی است که او گفته⁉️

دیدگاهتان را بنویسید