ابو اليقظان المصري محبوب سابق گروه فتاحی تطبیق سوچی توسط دارودسته ی جولانی را خیانت می داند

ابو اليقظان المصري محبوب سابق گروه فتاحی تطبیق سوچی توسط دارودسته ی جولانی را خیانت می داند

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

ابو اليقظان المصري شرعی سابق دارودسته ی  جولانی که مثل سایرین از این گروه فاصله گرفته و از آن جدا شده است این بار همان چیزی را بر زبان آورد که ما چند مدت است از آن صحبت کرده ایم . این شرعی سابق دارودسته ی جولانی  گروههای مسلح سوری را از تطبیق و عمل کردن به اتفاقیات سوچی برحذر داشته و آن را خیانت آشکار به مسلمین می داند .

این سخنان بعد از اولین گشت زنی نیروهای ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه در میان مردمان تحت فرمان دارودسته ی جولانی در شمال سوریه صورت گرفته است .  جزاه الله خيرا به خاطر این سخنان و الله تعالی به او اجر دهد و او را از کید و مکر فجار و مزدوران ترکیه مثل گروه جولانی حفظ کند .

به سربازان دارودسته ی جولانی می گویم اگر شماها ما را جزو غلاة و غیره می دانید پس سخنان ما در این زمینه را رها کنید و به سخنان ابی یقظان نگاه کنید که عین سخنان ما را می گوید . فرق سخنان ما با سخنان ایشان تنها در زمان گفتن است . ما چندی است که بارها این هشدار را داده ایم و ابویقضان تازه یکی دو روز است که به این نتیجه رسیده است .

در هر صورت این شخص یکی از معتمدین و شرعی های بزرگ جماعت شما بوده که گروهتان را ترک کرده و فکر نمی کنم او را متهم به خیانت یا غلو نمائید .

پس بیدار شوید که در مهلکه و فتنه ی آشکاری افتاده اید .

دیدگاهتان را بنویسید