شناخت انصارالاسلام – هم مسیران دارودسته ی جولانی- در سخنان ابومحمد مقدسی

شناخت انصارالاسلام – هم مسیران  دارودسته ی  جولانی- در سخنان ابومحمد مقدسی

ارائه دهنده: عبدالله مسلم

ابومحمد مقدسی مرجع روحی انصارالاسلام در مورد معیاری برای شناخت افراد و جماعتها صحبت کرده است که با مطالعه ی این نوشته و فهم این معیار به راحتی می توان به ماهیت واقعی گروه انصارالاسلام به عنوان یکی از متحدین دارودسته ی  جولانی پی برد .

عبدالله بن مبارک رحمه الله  می‌گوید : « کسی که بدعتش بر ما پوشیده باشد، دوستان و آشناهایش بر ما پوشیده نیست.» (یعنی کسی که معلوم نبود که بدعتی است یانه، از طریق دوستانش شناخته می‌شود؛ اگر با اهل بدعت دوستی داشت بدعتی است و…)

به همین خاطر ما مردم و حال آنها را از کسانی که از آنها دفاع می‌کنند، می‌شناسیم و از گرایشات و جانبداری های شان آنها را  طبقه‌بندی کرده و جدا می‌کنیم؛ و کسی که سخنان صریحش بر ما پوشیده باشد، آنها را از طرز سخن گفتنشان و دفاع شان می‌شناسیم.

مدافعان طواغیت تنها خود را فاش و طبقه‌بندی نکردند بلکه همراه آنان هرکس که از باطل این مدافعان طواغیت دفاع کرد و آنها را تعظیم کرده و به آنها درخشش داد با آنکه می‌داند که آنها مدافع طواغیت هستند، طبقه‌بندی و آشکار شد.

این اشخاص دورو و متلون که تا دیروز قصد داشتند که برای آنها در میان جوانان جریان جهادی که ستاره‌ی آن در حال صعود بود و بر بیشتری سرزمینها و جماعت ها تسلط و تفوق داشت، جایگاهی پیدا شود؛ ولی امروز بخاطر تمییع منهج شان و برگشت از این راه، علیه این جریان در حال دسیسه چینی هستند؛ و اینها آشکار و برملا شده و با دفاع شان از حامیان طواغیت، حقیقت شان ظاهر می‌شود؛…

و ما پایدار هستیم و با برملا ساختن افتضاحات و انحرافات عمامه های سؤ شان که از آنها دفاع می‌کنند، به شدت با آنها مقابله کرده و آنها را دفع می‌کنیم تا اینکه از باطل شان بیزاری اعلام کنند یا اینکه مثل بقیه به صراحت اعلام کنند که : « ما اصلاً از جریان سلفی جهادی نیستیم و از آن بیزار هستیم.»

مالک بن دینار به مغيرة بن حبيب گفت : ای مغیره مردم به اشکال و انواع مختلف هستند؛ کبوتر با کبوتر باز با باز و صعوه با صعوه و هرچیز با همجنس خود است.

 هم اکنون گروه انصارالاسلام در کنار دارودسته ی جولانی با آنکه در اطاق عملیاتی «و حرض المومنین» عملیاتهائی ناچیز را بر علیه حکومت بشار اسد انجام می دهد اما در نهایت و در شکل کلان تابع سیاستهای دارودستهی  جولانی است که این گروه هم برای خاص و عام شناخته شده است که تابع سیاتهای ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه می باشد .

انصارالاسلام هم اکنون خواسته یا ناخواسته به عنوان یکی از شرکای دارودسته ی  جولانی  محسوب می گردد که سرنوشت خودش را به این گروه مافیائی گره زده است .

دیدگاهتان را بنویسید