دوله استارت جنگ جدید داخلی با طالبان را در کنر زد

دوله استارت جنگ جدید داخلی با طالبان را در کنر زد

به قلم : ابوبکر الخراسانی

پس از آنکه مدتها جنگ داخلی میان طالبان و دوله خاموش شده بود دوله به صورت هماهنگ هم به شیعان کابل حمله کرد که در نتیجهی  آن ۵۰ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند و هم در کنر جبهه ی جنگ با طالبان را گشود .

سربازان  دوله بر جایگاه های طالبان در منطقه (جبه دره ) واقع در کنر با انواع مختلف اسلحه حمله کردند، و پس از قتل یک طالب و به اسارت گرفتن دو عنصر دیگر از آنها بر روستاهای (ورسک و تنکی و کربو و ناکوار ) تسلط پیدا کردند .

این جنگهای داخلی در حالی شروع می شود که آمریکائیان و حکومت مزدور کابل در بدترین شرایط امنی به سر می برند . این جنگهای داخلی می تواند پس از تضعیف دوله و طالبان به تقویت کفار اشغالگر و مزدوران محلی منتهی شود .

دیدگاهتان را بنویسید