علمای سوء و سلفیون مسخ شده ی آل سعود پاسخ دهند : ما خوارجیم یا شما مزدور؟

علمای سوء و سلفیون مسخ شده ی آل سعود پاسخ دهند : ما خوارجیم یا شما مزدور؟

به قلم : عبدالله مسلم

می دانیم خوارج دارای باورهای خاص خودشان هستند که هرگز نمی توان آنها در منهج جهادی ما پیدا کرد. حتی یک مورد از عقاید خوارج هم در میان برادران و خواهران ما پیدا نمی شود و کاملا مشخص است که ما در برابر کفار سکولار و اشغالگر جهانی و طاغوتهای محلی و مزدوران آنها ایستاده ایم .

در برابر، علمای سوء و درباری متعلق به آل سعود با شبکه های ماهواره ای چون نور و کلمه و وصال و … به همراه گروههای متفرق و رنگارنگ مسلح آنها که به شیوه های متفاوتی ادعای دموکراسی خواهی و لیبرالیسم سکولاریستی دارند و با شعاری شبه اسلامی در خدمت اهداف سکولاریستی قرار گرفته اند ، آشکارا در کنار کفار اشغالگر خارجی و طاغوتهای محلی در برابر قانون شریعت الله و تشکیل حکومتی اسلامی و مسلمین قرار گرفته اند .

  البته این یکی سنتهای الله تعالی است که مجاهدین مخلص در برابر این منافقین و مزدوران باید آزمایش شوند و سابقه ای طولانی در تاریخ مسلمین دارد هر اندازه ی که مردمان پاک و با عقیده ی راسخ در دنیا وجود داشته باشند، مردمان رجس و پلید هم بخاطر مقابله با آنها ظهور میکنند و بخاطر عدم نفوذ و بدنام ساختن آنها، از  روش های گوناگون استفاده می کنند. تهمت های که بالای ما بسته می شود همچو تهمت را به بالای حق پرستان در زمان سابق هم می بستند.

به عنوان مثال  در زمان جهاد علیه ایتالیا، عمر مختار را علمای درباری و سوء آن زمان خوارج خطاب می کردند. و ما را هم باوجود جنگیکه  با آمریکا و ناتو و تمام متحدینش دنیا میکنیم، خوارج خطاب می کنند. خوارج ما را بخاطری خطاب می کنند، که به اصطلاح و نزد آنها از قانون و قدرت آمریکا و نوکرانش خارج شده ایم. خوارج ما را بخاطری خطاب می کنند که مردم از ما متنفر شوند. خوارج ما را بخاطری می گویند که ما تنها قانون شریعت الله را می خواهیم .  بخاطر هستیم که ما مخالف تمام قوانین غیر شرعی هستیم. خوارج بخاطری هستیم که قانون شریعت الله را تطبیق می دهیم و تنها حکومت اسلامی می خواهیم نه حکومت کفری دموکراسی.  

دیدگاهتان را بنویسید