برتری بخشیدن دین کمونیستهای مزدور اوجالان بر مسلمین هم مذهبش در دوله

برتری بخشیدن دین کمونیستهای مزدور اوجالان بر مسلمین هم مذهبش در دوله

به قلم: ابوبکر الخراسانی

 طارق عبدالحلیم یکی از سلفیون خاص نجدیت که در دارالحرب کانادا ساکن است در حکمی عجیب و مقایسه ای ضد اسلامی می گوید:

” (اعضای دوله) حکمشان کشتن و به قتل رساندن است چه در باغوز و غیر باغوز، زنانشان هم همینطور جز کشتن حکمشان چیزی دیگری نیست، و تمام کسانی از آن ها که در زندان هستند هم باید به قتل رسانده شوند… هیچگونه رحمی به آنها نکنید و زنانشان از خودشان بیشتر خارجی هستند… قسم به الله ملحدان قسد (مزدوران کمونیست اوجالان) هزار مرتبه دینشان و اخلاقشان با فضیلت تر است از دین و اخلاق آنهاست (اعضای دوله).”

این فتوای کسی است که زمانی مثل ابومحمد مقدسی و عبدالرزاق مهدی و ….عالم جلیل القدر و بزرگوار سلفیون نجدی دارودسته ی جولانی و فتاحی و دیگران بود که پس از قتل عام و سوزانده شدن بیشتر از ۴۰۰۰ زن و کودک و پیر و جوان دوله در باغوز اینگونه سخن می گوید و به تبرئه ی جنایات آمریکا و مرتدین اوجالان و سایر متحدین آمریکا می پردازد . حسبنا الله و نعم الوکیل .

با آنکه در زمینه ی اخلاقی و ادبیات گفتاری می توان در میان کفار انسانهای با اخلاق و مودب یافت و در میان مسلمین نیز انسانهای بی ادب و بی نزاکت و بی تربیتی را مشاهده کرد، اما این صفات باعث برتری بخشیدن دین کفار و مرتدین بر دین اسلام و قرار دادن مسلمین در جایگاه کفار نمی شود.

ما با شناختی که از ادبیات امثال ابوقتاده و طارق و هانی و ابومحمود و ابوبصیر و امثالهم داریم می توانیم گواهی دهیم که در زمینه های ادب گفتاری کفار و مرتدینی چون اوباما و ترامپ و ملک عبدالله و ملک سلمان کرزای و غنی و دوستم و اردوغان و… بر آنها برتری دارند اما این به معنی برتر بودن دین کفار بر دین مسلمین نیست .

گروه فتاحی و پس مانده های انصار با فتوای این دیوانه های سلفی نجدی  حرکت می کنند و خون مسلمین را به ناحق ریخته اند  و در جرم مجرمین خائن و جنایتکاری چون جولانی شریک شده اند .

اینها برای اهل سنت ایران عبرت هستند . اینها یکی از ثمرات سلفیت خاص نجدیت و یکی از آفتهای خطرناک و اصلی برای اهل سنت هستند که کفار جهانی و مرتدین محلی چون اردن و آل سعود و غیره به پرورش و نگهداری آنها می پردازند .

دیدگاهتان را بنویسید