آنچه از سخنان طارق عبالحلیم در باره ی ابوقتاده فلسطینی و شاگردش ابومحمود باید فهمید

 آنچه از سخنان طارق عبالحلیم در باره ی ابوقتاده فلسطینی و شاگردش ابومحمود باید فهمید

به قلم: ابوبکر الخراسانی

از زمانی که ایمن الظواهری امیر فعلی سازمان بین المللی القاعده منهج صحیح جهادی شیخ عبدالله عزام و شیخ اسامه بن لادن تقلهما الله را به سمت و سوی منهج سلفیت خاص نجدیت متمایل ساخته است متاسفانه آلودگی این منهج را نیز به بدن این جماعت بین المللی تزریق کرده است که از آنجمله می توان به وجود علماهائی نجدی ساکن در دارالکفرها اشاره کرد که هر یک خود را حنفی و شافعی و حنبل و  ابن تیمیه و… ی زمان و حتی بالاتر از آنها دانسته و هیچ یک آن دیگری را نیز قبول ندارد.

آفت این شیوخ سلفیت خاص نجدیت بر هیچ کسی پوشیده نیست . این شیوخ ضمن آنکه هیچ یک آن دیگری را قبول ندارد از نوعی بی رحمی و سنگدلی خاصی نسبت به مخالفین نیز برخوردارند که غیر قابل انکار است . گوشه هائی از جنایات گروههای مسلح نجدی در سوریه را همگی مشاهده کرده ایم .

شیوخ این منهج به سهولت مخالفین نجدی و غیر نجدی خود را تکفیر می کنند و به سهولت فتوای قتل عام آنها را به سبک قوم عاد و… نیز صادر می کنند و مریدانی ساخته اند نامتعادل و نامیزان و تقریبا می توان گفت :نسبتا وحشی .

  طاریق عبدالحلیم  ساکن دارالحرب کانادا و ابوبصیر طرطوسی و هانی السباعی ساکن دارالحرب انگلیس و ابوقتاده فلسطینی  و ابومحمد مقدسی ساکن دارالکفر اردن و عبدالرزاق مهدی ساکن سوریه و امثالهم  ازجمله کسانی هستند که کارنامه ی آنها در جهاد افغان و الجزائر و… بر کسی پوشیده نیست.

این انسانهای کوچک بزرگ شده توسط کوچکان و جاهلان، سخنان زیادی در مورد همدیگر گفته اند که علاوه بر عموم اهل سنت خودشان نیز از زبان همدیگر در امان نبوده اند . چرا؟ چون اربابان مختلف با منافع مختلفی دارند .

در تازه ترین موضع گیری می بینیم که طارق عبدالحلیم به صراحت ابوقتاده  اردن نشین و شاگرد لندن نشین اورا در مقاله ای تحت عنوان   “عملاء لا علماء”  تکفیر می کند و می گوید :

“ابو قتاده فلسطینی و ابو محمود فلسطینی به تمام معنی عمیل و جاسوسان طواغیت هستند … الله تعالی شر آن جاسوس و عمیلها را بر ما و مسلمانان کم کند”.

این سخن کسی است که زمانی تاج سر گروه فتاحی و اقمار جولانی بود ؟ چرا چون بر علیه مخالفین آنها مثل دوله فتواهای وحشیانه می داد  بعد بعد ابومحمد مقدسی و بعد هانی السباعی و بعد عبدالرزاق مهدی شد شیخشان و مدتی هم هست که پس از موضع گیری این افراد به اصطلاح عالم در برابر گروه جولانی اینها کنار زده شدند و فعلا ابوقتاده ای را علم کرده اند که سابقه ی سوء او در الجزائر و عراق و سوریه و… بر کسی پوشیده نیست .

اما چرا ابوقتاده با این کارنامه ی سیاه را فعلا نگه داشته اند؟ چون این شخص فعلا بر علیه مخالفین گروه جولانی فتوا می دهد . همین و بس .

 اگر اینهم روزی منافع اردن (حیات خلوت اسرائیل و مرکز جاسوسی آمریکا در خاورمیانه) اقتضاء کند و بر علیه این گروه شود، آنوقت است که این گداهای مسکین از لحاظ منهجی، باید دنبال یک مرجع دیگری جهت تخدر زیر دستان و توجیه جنایات و مزدوری های خود بگردند .

 حداقل مریدان باید کمی بیاندیشند که : آیا دوری از منهج صحیح اهل سنت و چسبیدن به علماهای رنگارنگ و متنوع و متضاد مذهب سلفیت خاص نجدیت- با اینهمه جنایاتی که در حق مسلمین آفریده اند- ارزش پیروی دارند، یا لایشقان است که در زباله دانی موجودات مضر ریخته شوند و دوباره چسبید به منهج وحدت گرا و صحیح خیرالقرون؟

به مریدان می گویم: بیدار شوید و خود را از توهمات شبه اسلامی و مهلکه ای که این عالم نماهای الرویبضه برای شما ساخته اند نجات دهید قبل از آنکه آنها دنیا و قیامت شما را فدای اهداف اربابان خود کنند .

پس اجازه ندهید شما را در چنین مسیری خرج کنند .

دیدگاهتان را بنویسید