دکتر عبدالله عزام رحمه الله بنیان گذار القاعده، دشمن دوست داران دروغین القاعده ی فعلی

دکتر عبدالله عزام رحمه الله بنیان گذار القاعده، دشمن دوست داران دروغین القاعده ی فعلی 

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

برخلاف برداشت افکار عمومی باید گفت که مفهوم القاعده ابتدا  “القاعده‌الصلبه” (به معنای شالودۀ استوار) خوانده می‌شد که برای نخستين‌بار عبدالله عزام در ١٩۸٧ مطرح کرد. او در اين زمينه در نشريۀ “الجهاد” نوشت:

” هر اصلی، نياز به يک گروه پيشگام دارد که آنرا اجرا کند: گروهی که همزمان در حالی که بر جامعه تمرکز می‌کند، آمادۀ وظايف سنگين و ايثار و فداکاری باشد. هيچ ايديولوژی از يک گروه پيشگام که برای پيروزی آن آمادۀ فداکردن همه چيزش باشد، بی‌نياز نيست. اين گروه در راه پر خطری بی‌پايان زندگی برای رسيدن به هدف، پرچم به دست می‌گيرد؛ چون خدا مقرر کرده که بايد چنين کاری انجام دهند. اين گروه قاعده استواری برای رسيدن به جامعۀ اسلامی مورد نظر تشکيل می‌دهد.”

در این صورت می توان گفت که دکتر عبدالله عزام رحمه الله پايه‌گذار و رهبر معنوی القاعده است و در واقع، القاعده از همان “مکتبه‌الخدمه” او برخاست. هر چند برخی کسان نيز القاعده را “قاعدةالجهاد” يا “بنياد جنگ مقدس” می‌خوانند؛ اما چارچوب گستردۀ آنچه را که بعدها القاعده ناميده شد، عزام در ١٩۸٧ و ١٩۸۸ ريخت و در واقع منشور آنرا نوشت. عزام، القاعده را سازمانی می‌پنداشت که قرار است قدرت و توان مجاهدين عرب را به سرزمينهايی هدايت کند که در آنها مسلمانان زير ستم و سرکوبند. به سخن ديگر، القاعده می‌بايست يک “نيروی واکنش سريع” اسلامی باشد که به تندی از همباوران و تمام اهل قبله در برابر کفار اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها دفاع کند .

شیخ اسامه بن لادن رحمه الله نیز به عنوان ادامه دهنده ی راه شیخ عبدالله عزام رحمه الله در همان مسیر صحیح قدم برداشت و بر این باور بود که دشمن اصلی همان آمریکاست و چنانچه جنگ با سکولاریستهای روس تمام شد باید به جنگ با دشمن اصلی پرداخت و فعلا جنگ با روسیه و نوکرانش موقتی و مقطعی است و جنگ اصلی مسلمین با آمریکا و متحدینش است .

شیخ اسامه بن لادن رحمه الله معتقد بود در این مسیر هم نباید با هیچ یک از اهل قبله در افتاد و تولید جنگ داخلی نمود و باید با پرهیز از تفرق و جنگ داخلی با  ایجاد وحدت فراگیر با تمام اهل قبله بر دشمن اصلی تمرکز نمود .

اما این منهج و عقیده اصلا به نفع آمریکا و بخصوص نوکران او نبود به همین دلیل سلفی های نجدی مختلفی را برای جنگ روانی با این جریان تولید کردند از جامیگری بگیر تا مدخلیسم و.. و عده ای نیز تحت تاثیر این تبلیغات خواسته یا ناخواسته در مسیر همان هدف دشمنان قرار گرفتند کسانی چون ابومحمد مقدسی و ابوقتاده فلسطینی و هانی السباعی و طارق عبدالحلیم و…. از لحاظ فکری و کسانی چون ابومصعب زرقاوی و ادامه دهندگان راهش از لحاظ نظامی و تشکیلاتی .

این دسته از سلفیون نجدی خود را در حالی دوست القاعده ی فعلی می دانند که با منهج شیخ عبدالله عزام و شیخ اسامه بن لادن کاملا مخالف هستند و با سوء استفاده از خلاء علمی که در میان القاعده ی الظواهری به وجود آمده توانسته اند هم به عنوان طرفدار القاعده اعلام وجود کنند و هم به عنوان دشمنان رهبران سابق آن . چون رهبران سابق را مدافع مشرکین و قبرپرستان و دشمن اهل توحید و… معرفی می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید