چگونگی تعامل طارق عبدالحلیم مفتی سلفی نجدی و ساکن کانادا با خط ابوقتاده فلسطینی از سلفیونی نجدی ساکن اردن

چگونگی تعامل طارق عبدالحلیم مفتی سلفی نجدی و ساکن کانادا با خط ابوقتاده فلسطینی از سلفیونی نجدی ساکن اردن

به قلم : ابوبکر الخراسانی

همه می دانیم که سلفیت خاص نجدی که ادعا می کند اسلام یکی است و نباید چهار مذهب اهل سنت وجود داشته باشد و باید همه یکی باشیم و… اما می بینیم که خودش به دهها فرقه و گروه و بلکه به صدها فرقه تقسیم شده است و هر شیخی برای خودش فرقه و مذهبی درست کرده و جالبتر اینجاست که هیچ کدام آن دیگری را قبول ندارند و انواع برچسبها را به همدیگر می چسبانند.

 ابوقتاده ی فلسطینی مثل بعضی از سلفیون نجدی که ادعای جهاد بر علیه کفار و مرتدین را دارند اما در دامان و تحت پوش کفار و مرتدین زندگی می کنند دارای گروه خاص خود هستند که در مسیر اهداف خاص دشمنان به آنها خط فکری و برنامه ی عقیدتی می دهند .

ابوقتاده در سوریه از گروه جولانی حمایت می کند و به همراه شاگردش ابومحمود در لندن هم برعلیه ابومحمد مقدسی یکی دیگر از شیوخ سلفی نجدی ساکن اردن و  طارق عبدالحلیم از سلفیون نجدی ساکن کانادا نیز بر علیه هر دوی اینها .  خلاصه همه بر علیه همدیگر هستند .

 طارق عبدالحلیم  در مورد أبو قتاده  و جولانی میگوید: “آیا جولانی که یک فرد جوان عاشق سلطه و پادشاهی و منحرف از نظر عقیده است؛ شیخش (که ابو قتاده) است را فریب داده و یا ابو قتاده این اقدامات جولانی را یک منهج جدید و خوب می بیند؟ ولی به گمان من ابو قتاده فریب شاگردش را خورده است”.

البته طارق عبدالحلیم در جدیدترین نظرات خودش اذعان نمود که: “جولانی مکار دولتی دموکراسی بر راه و شیوه ی اردوغانی به پا می نهد”.

و باز در مقاله ی “عملاء لا علماء”  می گوید:”ابو قتاده فلسطینی و ابو محمود فلسطینی به تمام معنی عمیل و جاسوسان طواغیت هستند … الله تعالی شر آن جاسوس و عمیلها را بر ما و مسلمانان کم کند”.

این سبک علماء و گروههای مختلف سلفی نجدی در برخورد با مخالفین خود است . آیا چنین منهجی که نمی تواند دو عالم سلفی نجدی را کنار هم قرار دهد که مثل آدم با هم صحبت کنند می تواند کل مسلمین با اینهمه مذهب و تفاسیر مختلف را در کنار هم قرار دهد ؟ کلا و رب الکعبه .

هدف نهائی اینها در نهایت حاکم گردنیدن کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی بر مسلمین و ایجاد تفرق و جنگ داخلی و ضعیف نمودن مسلمین بوده است .

پس اهل سنت افغانستان و تاجیکستان و ایران مواظب باشند که شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت چون کلمه ونور و غیره با سلفیت خاص نجدی خود در پی چنین اهدافی هستند و با مطرح کردن شعارهای سکولاریستی و دموکراسی خواهانه عملا در حال دشمنی با قانون شریعت الله و آماده کردن اهل سنت برای پذیرش کفار و مرتدین و سکولاریسم کفری آنها هستند .

فریب شعارهای شبه اسلامی که برای  ایجاد تفرق و جنگ داخلی میان مسلمین و در خدمت به سکولاریسمو دموکراسی کفری بیان می کنند را نخورید . 

دیدگاهتان را بنویسید