مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۶) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۶) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

تهیه شده در:  کمیته شرعی جماعة التوحیدو الجهاد بیت المقدس

ذي الحجة ۱۴۳۰

امامت و رهبریت عظمی

*امامت و رهبریت عظمی یعنی:

راهبرد همگان بر اساس مقتضای دیدگاه شرعی در مصالح اخروی و دنیوی آنها که بدان رجوع داده می شود.

*مقاصد امامت و رهبریت عبارتند از:

۱٫برپایی دین         2.سیاست دنیا بر اساس دین.

*طرق انعقاد امامت و رهبریت عبارتند از:

۱٫انتخاب      ۲٫ جانشینی     3. بیعت

*شروط امامت و رهبریت عبارتند از:

۱٫اسلام     ۲٫بلوغ      3.عقل     4.آزاد بودن     5.مرد بودن   6. علم و آکاهی    7.عدالت    ۸٫توانایی روحی   9.توانایی جسمی    10.عدم حرص به امارت    11.قرشی بودن بنابر قول راجح.

[در این صورت رهبر و امامی که دارای این ویژگی ها باشد صرف نظر از مذهب و فرقه ی آن باید از آن تبعیت شده و مسلمین سایر مذاهب نیز در برابر آن سمع و طاعه داشته باشند ، همچنانکه عثمانی ها حنفی بودند و سایر مسلمین شافعی و … از آنها اطاعت می کردد یا زیدی ها شیعه بودند و سایر مذاهب از آنها اطاعوت می کردند و… ]

*وظایف امام و رهبر عبارتند از:

۱٫وظایف اصلی که در مقاصد امامت گقته شد.

۲٫وظایف فرعی که عبارتند از:

– گرفتن حقوق مالی و صرف آن در مصارف شرعی.

– انتخاب توانمندان برای مناصب ریاست و محاسبه آنان.

– اشراف مستقیم بر تدبیر و اداره امور و بررسی و رسیدگی به احوال رعیت.

– نرمی با رعیت و خیرخواهی برای آنان و عدم عیبجویی آنان.

– الگوی حسنه ای برای رعیت خود باشد.

*حقوق امام[ وظایف رعیت در قبال او] عبارتند از:

۱٫اطاعت در غیر معصیت    2.یاری و نصرت و احترام    3.خیرخواهی و مناصحه    4.حق او در بیت المال     5.حکومت او به اندازه مدت صلاحیت او برای امامت می باشد.

* مسبّبات عزل عبارتند از:

۱٫کفر و ارتداد بعد از اسلام   2. ترک نماز و ترک دعوت به آن   3.ترک حکم بما انزل الله   4.فسق و ظلم و بدعت  5.نقصان و کوتاهی در تصرّف و عمل که بر دو قسم است:

الف: حجر

ب:  اجبار،  که به دو صورت است:

-اسارت

– کسی که با قدرت بر امامت استیلاء پیدا کرده،  علیه او خروج کند.

۶٫نقصان و کوتاهی در توانایی و کفایت با :

الف)زوال عقل

ب)فقدان برخی حواس مؤثر بر رأی و عمل

ت)فقدان برخی اعضاء که مخل عمل باشند.

*وسائل و ابزارهای عزل عبارتند از:

۱٫امام خودش را عزل کند.

۲٫شمشیر و قیام  مسلحانه

۳٫راه های مسالمت آمیز دیگر.

*خروج کنندگان علی الائمه(حاکمان)چند دسته اند:

۱٫خوارج    ۲٫محاربان    3. باغیان    4. اهل حق

*کسانی که علیه شان خروج می شود چند دسته اند:

۱٫امام عادل   ۲٫ حاکم کافر مرتد    3.امام فاسق و ظالم و ستمکار.

********

دیدگاهتان را بنویسید