پیامی مهم از دل حوادث به هیئت جولانی و متحدین آن در ادلب و حومه ی آن

پیامی مهم از دل حوادث به هیئت جولانی و متحدین آن در ادلب و حومه ی آن

به قلم : مجاهد مهاجر

یکی از شرعی هائی که دارودسته ی فتحای مدتی با آن بر علیه همه مانور می داند  ابویقظان مصری بود . البته قبل از آن با عبدالرزاق مهدی هم چنین خیمه شب بازی هائی را انجام داده بودند . اما ابوقظان هم مثل عبدالرزاق مهدی و د.علا الشریف و د.ابراهیم شاشو و دهها مورد دیگر از گروه مافیائی جولانی فاصله گرفتند .  البته ساحران دیگر جولانی مثل نایف العنی که در لباس شرعی ها خود را نشان داده اند به این جدا شدنها ایراد گرفته اند .

ابویقظان در پاسخ به این دسته ازشرعی ها علت جدائی خودش را :

 1. موافقت و عمل به پیمان سوچی
 2. بندگی برای طاغوتها
 3. قتل و کشتن به ناحق مهاجرین  می داند .

به همین دلیل در پاسخ به سوال یکی از اعضای داخل گروه جولانی که آیا داخل مجموعه ی جولانی بماند یا نه ؟ می گوید :  “برای کشتن مهاجران و اخراجشان نقشه می کشند و به سوتشی ایمان دارند و جولانی با روس ها نشست داشته… از هیئت خارج  شوید…”

علاوه بر این ابویقضان به صراحت می گوید که جولانی کذاب و دروغگو است و ادامه می دهد : “اخبار به من رسیده که جولانی با نظام و روسیه نشست داشته و قبول کرده که در مناطق محرر باشند…؛”

این دقیقا همان چیزهائی است که ما سالها پیش در مورد جولانی و گروه مافیائیش گفته ایم اما چون ما چنین حقایقی را فاش می کردیم همین شرعی ها به ما می گفتند  خوارج و…. . حالا که فهمیده اند چه کلاهی سرشان رفته است دارند از غم و غصه می میرند . پس 👈موتوا بغیظکم… مادام که در همین منجلاب ادلبی که جولانی به دستور اربابانش اداره اش می کند مانده اید .

 حالا سوال این است : مادام که گروه چند نفره ی فتاحی و پس مانده های انصار الاسلام از همین جنایتکار دستور می گیرند و برای کارهایشان حق العمل در یافت می کنند هر گز صادقانه از خود پرسیده اید تا کی قرار است به این خفت و ذلیلی و نوکری تحت شعار جهاد و دفاع از اهل سنت و…. ادامه دهید ؟

 • مگر ندیدی که جولانی چگونه به دوله و ظواهری و تمام کسانی که با او بودند خیانت کرد؟
 • مگر ندیدی که جولانی چگونه ناتو را از کانال ترکیه وارد ادلب کرد؟
 • مگر ندیدی که جولانی چگونه با ناتو حتی درمورد ادلب نشست برقرار می کرد؟ مگه خودش هم اقرار نکرد؟
 • مگر ندیدی که جولانی چگونه غدارانه مهاجرین را به قتل می رساند؟
 • مگر ندیدی که جولانی چگونه به حریم زنان و دختران و خانواده ی مهاجرین تجاوز می کرد و زنان را دستگیر و زندانی می کرد ؟
 • مگر همین روز پنجشنبه ترکیه با هواپیماهای روسیه تنسیق نداشت!؟
 • مگر ترکیه به همراه هواپیماهای روسیه ادلب را نزده است؟
 • و….

شما نمی توانید بگوئید که ترکیه خیانت کرده چون طبق  توافق سوچی و آستانه عمل می کند و اگر خیانتی در کار بود باید گروه مافیائی جولانی ترکیه را از ادلب خارج می کرد، اما می بینیم همچنان با قدرت بیشتر در آنجا مانده است !!

آیا بعد از اینهمه حقایق روشن بهانه ای برایتان مانده است ؟ تا کی می خواهید اسباب بازی دست جولانی و اربابانش شوید و با شعار جهاد و دفاع از اهل سنت و… هم به خودتان ظلم کنید و هم به اهل سنت؟  

لطفا بیدار شوید تا فرصت هست، این به نفع همه است .

دیدگاهتان را بنویسید