در جنگ احتمالی آمریکا بر علیه ایران همه ی مردم با شما نیستند، راهکار شما برای آگاه کردن این دسته از مردم چیست؟

در جنگ احتمالی آمریکا بر علیه ایران همه ی مردم با شما نیستند،  راهکار شما برای آگاه کردن این دسته از مردم چیست؟

ارائه دهنده: کارزان شکاک [۱]

ج : قرار هم نيست همه با ما باشند ، زماني كه در جمعيت ۱۰۰۰ نفري از كل مردهاي مدينه در جنگ احد ،  نزديك به ۳۰۰ نفر از آنها منافق بوده و از جنگ رويگردان مي شوند و بر مي گردند درسهاي زيادي وجود دارد ؛ اين در زماني روي مي دهد كه خود رسول الله صلي الله عليه وسلم حضور دارند و مربي و معلم ايشان هستند،  اما آن همه منافق هنوز وجود دارند و با آنكه از طريق وحي با الله در ارتباط بودند و راهنمايي مي شدند هرگز كل يك شهر را نيز نتوانست مسلمان كند و نزديك به يك سوم مردهاي آن شهر كوچك تقلبي و فاسد از آب در آمدند  .

 با اين قياس ،  به قول عوام  ، فاتحه ما خوانده ست ، حالا  در جمعيت چند صد نفري يك روستا يا چند صد هزار نفري يك شهر و استان  يا چند ميليوني و بلكه در جمعيت بالاي يك ميليارد و نصف كنوني مسلمين چند ميليون نفر مسلمان نما  بايد منافق و تقلبي و مريض ايماني باشند ؟ به همين دليل سلف صالح اين امت معياري براي شناخت جنس اصل از تقلبي و فاسد آن ارائه داده اند و گفته اند : الصدق في الإيمان لا يكون إلا .. بالجهاد في سبيل الله  .  در اين دنيا  تنها از طريق آزمايشگا جهاد مي توان مسلمان را از منافق جدا نمود .

البته عده اي از مسلمين گناهكار يا مستضعف نيز وجود دارند كه به دلايلي در ميان و حتي در صف  كفار و منافقين و مرتدين قرار گرفته اند . در دنيا ما طبق ظاهر با آنها معامله مي كنيم ، از نظر زباني يا جسمي در هر لشكري كه باشند ما آنها را جزو همان لشكر و گروه به حساب مي آوريم و نيت و درون و ايمانشان را به روز قيامت و الله واگذار مي كنيم . همان كاري كه رسول الله صلي الله عليه وسلم با عمويش عباس رضي الله عنه انجام داد زماني كه در بدر اسيرگشت .

اگر جهاد و قتال اين اندازه سخت و پر از خون و ترس و بيم ودلهره و گرسنگي و خستگي نباشد مطمئن باش صف مسلمين پرمي گردد از آشغال و ضعيف النفس و فاسد و دورو ،  و جهاد به اين موجودات نيازي ندارد . اينها بايد بروند دنبال خورد و خوراك وزندگي حيواني و شايعه پراكني و دروغپردازي و خيال بافي و… اينها ميوه هاي فاسدي هستند كه الله متعال در موردشان فرموده : ولکن کره الله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین ” و بايد از ميوه هاي سالم جدا گردند و گرنه باعث فساد همه مي گردند . الله متعال از كانال و آزمايشگاه  جهاد و قتال اينها را تجزيه و پالفته كرده و دور انداخته است ، حالا شايسته است كساني  انتظار داشته باشند ما اين آشغالها را دوباره در ميان خود جاي بدهيم و كفران نعمت كنيم ؟  دور انداختن اين آشغالهاي فاسد منت الله بر بندگان مخلص و صالح خودش است .


نكته ي ديگر اينكه اگر دشمن اين همه درندگي و هواپيما و بمبهاي فسفري و شيميايي و چند تني نداشته باشد و ما در زير اينهمه درندگي و وحشيگري جهاد نكرده و وپيروز يا كشته نشويم ، پس چگونه ثابت كنيم كه بنده ي راستين الله هستيم نه بنده ي هواي نفس و طاغوت ؟ چگونه ثابت كنيم كه در هر صورتي دست از قانون شريعت الله و عبادت الله بر نمي داريم و كفر به طاغوت داريم حتي اگر سرنوشت اصحاب اخدود را نيز داشته باشيم ؟

جهاد هم در وضع موجود فرضي است مثل نماز  ، حتي در پاره اي موارد نماز را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد و مجاهد مجبور مي شود نمازش را به تاخير انداخته يا بشكند ، پس كسي حق ندارد آن را از ترس هواپيما و اسلحه هاي پيشرفته و اتحاد كل كفار و منافقين و مرتدين  دنيا تعطيل كند .  زماني كه ما به چنين درجه اي از فكر و ايمان و اطمينان  رسيديم ، در اين زمان الله متعال به دادمان مي رسد و  پيروزمان مي گرداند . 

بي گمان كفار و منافقين و مرتدين هم بايد به گونه اي با ما درگير شوند كه اگر توسط عده اي اندك و بي سلاح از بندگان صالح الله  شكست خوردند ، در آن صورت معجزه ي چندين وعده ي الله در آيات قرآن همچون روز روشن و انكار ناپدير در دنيا خود را نشان داده و تحقق مي يابد و مردم بيشتر به منهج و برنامه پاك اسلام روي آورده و از احزاب و جماعتهاي منحرف اسلام نما و منافقين  دوري مي جويند .  و الله متعال بهشت را براي بندگان صالح مطيع قانونش قرار داده است نه بي عرضه هاي منافق و خائنين و مرتدين و طرفداران و حاميان مرتدين محلي و  كفاراشغالگر  


[۱] اصل سوال از شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی شده است به سبک دیگری .

دیدگاهتان را بنویسید