فصائل پنتاگون، مجاهدین دارودسته ی جولانی و فتاحی

فصائل پنتاگون، مجاهدین دارودسته ی جولانی  و فتاحی

به قلم : مجاهد مهاجر

بعضی اوقات بازگوئی و حتی شنیدن اخبار دروغپراکنی ها و عوام فریبی های دارودسته ی جولانی حالتی از اشمئزاز و حال بهم زنی به انسان می دهد اما برای روشن شدن افکار عمومی و حقایق چاره ای جز بازگوئی نیست.

 به عنوان مثال همین امروز خواندیم که «مجاهدین فرودگاه نظامی حماه را مورد حمله قرار دادند!!» اما حقیقت ماجرا این بود که افراد راکت پران «فرقة الحمزة» تابع ارتش وطنی مرتد بودند!!   

لازم به ذکر است که  «فرقة الحمزة» نزد خاص و عام به عنوان «فصائل البنتاغون» از آن اسم برده می شود . یعنی واضح و آشکارا توسط آمریکا آموزش دیده و مسلح شده اند و از طرف آمریکا هم حقوق می گیرند …. حالا همین گروهی که جولانی آنها را به ادلب وارد کرده اند یک شبه نزدشان می شوند «مجاهد». ولله المستعان

این است تعریف مجاهد نزد خائین و ثمره ی جهاد فی سبیل ناتو و آمریکا که امثال جولانی و فتاحی و… برای مریدانشان می خواهند .

.. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ..

دیدگاهتان را بنویسید