چرا سهاب و جیش العدل و جبهه سنت و… را در کنار کفار ناتو و آمریکا قرار می دهیم؟

 چرا سهاب و جیش العدل و جبهه سنت و… را در کنار کفار ناتو و آمریکا قرار می دهیم؟

 کاتب: بِراهُندگ بلوچ

عده ای می پرسند : شما چگونه سهاب و جبهه ی سنت و جیش العدل و گروه جولانی و فتاحی و امثال اینها را در کنار کفار اصلی چون ناتو و آمریکا قرار می دهید مگر شما از طرف خدا آمده اید؟

پاسخ می دهیم : ما تنها واقعیتهای آنها و فرمان الله را برایتان بازگو می کنیم، نخیر ما از طرف خدا نیامده ایم ،اما واقعیت این گروهها و پیام الله که قرآن است نزد ما و شما وجود دارد، چرا واقعیتهای را نمی خواهید بپذیرید و چرا نمی خواهید قرآن و سنت صحیح را بخوانید مگر بی سواد هستید؟ یا کر و کور و لال شده اید و حق را نمی بینید و نمی شنوید و فهمش نمی کنید؟

 زمانی که عبدالمالک ریگی می گوید : ما برای تثبیت دموکراسی در ایران و تشکیل جامعه ای فدرال می جنگیم

زمانی که حسين گمشادزهي در گفتگو با ماف نيوز در تاريخ نهم مرداد ماه ١٣٩٥ می گوید: ما تنها براي آزادي و دموكراسي مردم كار ميكنيم…. فدراليزم موثرترين گزينه براي ايران مي تواند باشد …

زمانی که عبدالرئوف ريگي سخنگوي اسبق جيش العدل در گفتگو با شبكه تيشك تي وی رسانه ی رسمی یکی از شاخه های حزب دمکرات کوردستان ایران در سال ٢٠١٤ جيش العدل را يك جماعت دموكراسي خواه مي خواند و مي گويد:اگر دولت ايران فضاي فعاليت هاي مدني را براي ما (جيش العدل) فراهم سازد اسلحه را كنار مي گذاريم

زمانی که جبهه ی مجازی باسامی هدف خود را تشکیل جامعه ای دموکراسی خواه معرفی می کند که در آن آزادانه به بازی های سیاسی رایج در جوامع سکولار بپردازند .

زمانی که سهاب آشکارا برای دین سکولاریسم و دموکراسی آن دعوت می دهد

و….

در این صورت نگاه کن و ببین که حکم شریعت الله در مورد اینهائی که هدف خودشان را تثبیت دموکراسی و قانونی غیر از قانون شریعت الله می دانند چیست؟

مگر آمریکا و ناتو و سایر کفار چیزی غیر از تثبیت دموکراسی و اجرا کردن قوانین سکولاریستی می خواهند؟

پس اینها خودشان هستند که آگاهانه و عمدا و به میل خودشان در کنار کفار ناتو و آمریکا و سایر کفار قرار گرفته اند و ما تنها این جایگاه و واقعیت آنها را بیان می کنیم و به همه نشان می دهیم حکم اینهائی که در جبهه ی کفار  بر علیه قوانین شریعت الله و مجاهدین راستین قرار گرفته اند چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید