حاکمیت دارودسته ی منافقین(سکولارزده ها) در سیستم دموکراسی از توهم تا واقعیت

حاکمیت دارودسته ی منافقین(سکولارزده ها) در سیستم دموکراسی از توهم تا واقعیت

به قلم: کارزان شکاک

متاسفانه به دلیل جهل مسلمین به مبادی اسلامی خود ما شاهد فعالیت گسترده ی دارودسته ی منافقین (سکولار زده ها) تحت عناوینی چون کمونیستهای مسلمان،اسلام گرایان دموکرات ، مسلمین سکولار، سکولار لیبرالهای مسلمان و سایر ترکیبات نامبارکی بوده ایم که همچون سدی محکم در برابر جریان بیداری اسلامی و جهاد مسلمین جهت بازگرداندن حکومت اسلامی و اخراج کفار سکولار و اشغالگر خارجی و مرتدین محلی عمل کرده اند.

این گروه با نامها و رنگهای متنوع و با تمام توهمات و رؤیاهائی که برای مسلمین ضعیف الایمان و فریب خورده بافته اند هرگز در رسیدن به خیر اسلامی و یا قسمتی از خیر طبق قانون شریعت الله از طریق پارلمان و دموکراسی سکولاریستها موفق نبوده اند .

 اینها در ابتدا چنین وانمود می کنند که : قانون سکولاریستی کفر است و ما تا زمانی که به اکثریت نرسیده ایم و یا حکومت را در دست نگرفته ایم فقط مخالف سیاسی هستیم و میخواهیم سخن اسلام را به اعضای پارلمان و مسئولین سکولار برسانیم!

اما واقعیت این است که اینها دروغ گو و فریبکاران بی حیائی هستند که حیا برایشان بی مفهوم شده است برای همین هر کاری را انجام می دهند و هر سخنی بر زبان می رانند چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

همه می دانیم که در یک نظام سکولار اکثریت و اقلیت برای غیر سکولارها مفهومی ندارد و در واقع هیچ ارزش، اهمیت و وزن سیاسی ندارد چون همه در همان ابتدای امر قسمک یاد می کنند که به سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستی پایبند باشند و حرف آخر را سکولاریسم می زند که دین اسلام و حتی یهودیت و نصرانیت و ….

به همین دلیل چه این دارودسته ی منافقین در اقلیت باشند چه در اکثریت و حتی حاکمیت – مثل ترکیه و مصر و تونس و …- باز هم در ردیف اپوزسیونی در داخل نظامی سکولار خواهند ماند و به همراه سایر احزاب سکولار همه از قوانین سکولاریستی و نظام سکولاریستی حمایت می کنند.در اینجا دین سکولاریسم حق وتو دارد و خط قرمزی است که هیچ شریعت و قانون آسمانی حق نقض آن و عبور از آن را ندارد، این چیزی است که قانون سکولاریستی حاکم بر جامعه می گوید، قانونی که این افراد در همان ابتدای امر به آن پایبند شده اند. این است واقعیت.

 اگر دیدی که اینها می گویند که :  “رژیم سکولار کافر و دموکراسی کفر آشکار است اما راه صحیح همان انتخابات و پارلمان برای تغیر شمولی و فراگیر این نظام است و در بازی دموکراسی وارد خواهند شد چون اطمینان دارند که ملت آنها را انتخاب خواهند کرد و در نتیجه به درجه ای خواهند رسید که امکان آن را خواهند داشت که قانون را تغییر دهند و…”،  فورا باید متوجه شوی که آشکارا در حال دروغ گوئی و فریب شما هستند و کفر به طاغوت و لاء و براء شما را در همان ابتدای امر مورد هدف قرار داده اند، چون اعضای پارلمان در واقع جزئی از ترکیب بندی حکومت کفری و سکولار هستند پس با این وضعیت چگونه انسان علیه خود باید انقلاب کند؟  دارودسته ی منافقین با تمام شعارهای دروغینی که می دهند جزئی از حکومت سکولار هستند پس چگونه باید خود را تغییر دهند؟  در این صورت پارلمان جزئی از همین حکومت سکولار است و کارش ادای نقشی در درون کیان رژیم بوده است نه خارج آن و نه سرنگونی و تغییر و دگرگون کردن آن.

دیدگاهتان را بنویسید