سیاست اسلام ناقص و آلوده ی آمریکائی – انگلیسی در برابر مسلمین

سیاست اسلام ناقص و آلوده ی آمریکائی – انگلیسی در برابر مسلمین

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

آنچه در شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت و تشیع که از انگلیس، آمریکا، دول دست نشانده و فاسد عربی خلیج فارس دیده می شود این است که به نام اسلام، دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله می کنند؛ اسلام آمریکایى – انگلیسی  ناقص و آلوده در برابر اسلامی که محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین(۱- قدرت حاکمبت۲- قانون و برنامه ۳- اطاعت از این قوانین و حاکمیت ۴- مجازات و پاداش دادن بر اساس این قوانین و توسط این حاکمیت) را به خود اختصاص داده و دین را برای الله خالص کرده است .

اسلام آمریکایى، اسلامى است که با طاغوت و بخصوص منافع کفار سکولار و اشغالگرجهانی و صهیونیستها و هوا و هوس حکام دست نشده ی محلی  خود را تطبیق داده است و در خدمت هدفهاى آمریکا و سایر دشمنان دین قرار می گیرد، ظاهر آن شبیه  اسلام و اسم آن هم اسلام است.

یکی از اهداف این اسلام ناقص و آلوده این است که کاری  کند که مذاهب اسلامی به خاطر مسائل خیلی ریز فقهی گریبان یكدیگر را بگیرند و كشمكش با همدیگر را شروع كنند، تا این دشمنان اصلی نفس راحتی بکشند . دشمنان اسلام این مطلب را خوب فهمیدند، درست فهمیدند؛ لذا از یك طرف گروه‌های منتسب به اهل سنت را با اتکاء به سلفیت آل سعود و گروههای شیعه را با اتکاء به اندیشه های غلاة تحت کنترل انگلیس را به راه می‌اندازند كه نه فقط مذاهب مخالف خود را تكفیر كنند، بلكه بسیاری از فِرق  هم مذهب خود را هم تكفیر كنند؛ وسائل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها می گذارند؛ در كجا؟ در آمریكا و لندن و دول جنایتکار عربی خلیج فارس!

دیدگاهتان را بنویسید