سهم دشمنان مسلح و تبلیغی داخلی اهل سنت در تعیین شاخصه های اهل سنت ایران

 سهم دشمنان مسلح و تبلیغی داخلی اهل سنت در تعیین شاخصه های اهل سنت ایران

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

 اهل سنت یعنی تبعیت از قانون قرآن و سنت صحیح و حرکت در مسیر حکومت اسلامی. کسانی مثل جیش العدل و سایر خواهر زاده های مسلحش و شبکه های ماهواره ای چون کلمه و شبکه های مجازی چون سهاب و سایر مسخ شدگان که با نقاب اسلام و اهل سنت به صورت مسلحانه یا روانی در حال جنگ برای تحکیم قانون دموکراسی و سکولاریسم هستند حق ندارند در ترسیم شاخصه های حکومت و جامعه ی ما دخالت کنند.    

اینها بر اساس هر چهار مذهب اهل سنت که آگاهانه، عمدا و به میل خودشان برای دموکراسی سکولاریستها فعالیت می کنند از دین اسلام خارج شده اند و باید تحت تعقیب قرار گرفته و پاکسازی شوند تا زمین از لوث وجود آنها پاک شود.  

اینها بدون شک از موانع اساسی رسیدن مسلمین به اهداف مورد پذیرش الله جهت تحکیم قانون شریعت الله در جامعه و مخل امنیت و رفاه اهل سنت هستند که قصد دارند اهل سنت را در راه اهداف کفار سکولار جهانی و طاغوتها و دست نشاندگان محلی چون آل سعود و امارات و غیره خرج کنند.

 اینها سربازان زمینی و روانی دشمن در میان اهل سنت هستند و اهل سنت هرگز به اهدافش نمی رسد مگر اینکه راه را با خاکستر این خیانتکاران ابله صاف کند. این حق مسلمین است که در برابر نوکران دشمن، از حق خودشان در زندگی، دفاع کنند.

این دشمنان اسلام و مسلمین و ساحران فرعون که با هم جنس بازان نیز متحد شده اند در واقع از هر فضیلت و اخلاقی هم شانه خالی کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید