وصیت نامه ی دور اندیشانه ی عثمان بنیانگذار امپراطوری عثمانی

وصیت نامه ی دور اندیشانه ی عثمان بنیانگذار امپراطوری عثمانی

ارائه دهنده: هیوا موکریانی

عثمان در لحظه مرگ، وصیت‌نامه‌ای نوشت که در آن فرزندش و تمام سلاطین بعد از خود را مورد خطاب قرار داده است. این وصیت بیانگر فکر بلند و دورنگری این قهرمان است و حقا که این وصیت‌نامه چراغ راه سلاطین بعد از او بود بطوری که هرکس با این وصیت‌نامه مخالفت کرده و برخلاف او حکومت‌داری نموده عواقب آن را دیده است. متن وصیت‌نامه به شرح ذیل است :

«ای پسرم! از مشغول شدن به اعمالی که خداوند به آنها دستور نداده جداً خودداری کن و هر وقت در امر حکومت با مشکلی مواجه شدی حتماً با علمای دین مشوره کن.

پسرم! پیروانت را اعزاز و لشکریانت را اکرام کن. لشکر ومال تو را فریب ندهد و هرگز از اهل شریعت فاصله نگیر.

پسرم! خودت می‌دانی که هدف ما رضایت الله تعالی است و بوسیله جهاد، نور دین ما در گوشه گوشه دنیا پخش خواهد شد لذا رضای الهی را نصب‌العین خود قرار بده.

پسرم! ما از کسانی نیستیم که هدف از جنگیدن را حکومت‌داری و سلطه بر مردم می‌پندارند، بلکه ما کسانی هستیم که با اسلام زنده هستیم و با اسلام می‌میریم .

این وصیت نامه ی قهرمان و مجاهدی است که سلفی های آل سعود او و حکومتش را مشرک می دانند و در کنار کفار سکولار انگلیسی بر علیه چنین حکومتی خروج کردند و یکی از اسبابهای ضعف و فروپاشی این قدرت بزرگ اسلامی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید