واکنش شرعی مسلمین در برابر جنگ مسلحانه ی کفار سکولار و اشغالگر خارجی و جنگ تبلیغی و سرد اسلامی آمریکائی و تشیع انگلیسی

واکنش شرعی مسلمین در برابر جنگ مسلحانه ی کفار سکولار و اشغالگر خارجی و جنگ تبلیغی و سرد اسلامی آمریکائی و تشیع انگلیسی

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

اگر می بینیم که بر اثر بیداری اسلامی مسلمین احساس عزت نموده و به اسلام خودشان افتخار می کنند و به آینده ای روشن امید بسته اند، باید این را نیز بدانیم که این بیداری و قدرت گیری مسلمین مورد رضایت کفار سکولار و اشغالگر خارجی و دارودسته ی منافقین و سکولارزده ها نبوده ونیست .

کفار جهانی و مرتجعین منتسب به اسلام که در میان اهل سنت به اسلام آمریکائی (متحجر – لیبرال و سکولار) و در میان تشیع به تشیع انگلیسی شناخته شده اند از چنین بیداری واهمه دارند. همه فهمیده اند و دانستند که اسلام از جا برخاسته و حرکت را آغاز کرده و بازوان خود را باز کرده است و به مسلمانان امید و به مستضعفان نوید می‌دهد؛ و این هم خواهد شد.

ترفندهای تبلیغاتی آمریکا و متحدینش و استفاده ی ابزاری از دین فروشان از کانال شبکه های ماهواره ای و مجازی و احزاب مسلح و یا اردوگاه نشین خود فروخته، خود دلیل محکمی بر عجز آنان در مقابله با انقلاب اسلامی مسلمین و نشان بارزی بر تداوم این راه مقدس در زادگاه نظام نوین اسلامی است.

مسلمین، بهتر از هر کس دانسته اند که تنها سنگر مستحکم در برابر زر و زور اردوگاه استکبار و بویژه امریکای غدار – که امروز علناً دم از سلطه‌گری بر ملل مظلوم و ضعیف می‌زند – تمسک به اسلام و قرآن و پایبندی به اصول نجاتبخش آن است، و انحراف از این اصول، راه را بر نفوذ دشمنان اسلام باز، و آنان را در سلطه‌ی انتقامجویانه بر ملتی که بزرگترین ضربه را بر منافع نامشروع و حیثیت دروغین مستکبرین وارد آورده، کامیاب می‌سازد.

به همین دلیل مسلمین باید این جنگ گرم و روانی و تبلیغی دشمنان را درک نموده و از قدرت حکومتی حکومت اسلامی خود که به عنوان سپری در برابر دشمنان خونخوار سکولار خارجی و مرتدین جنایتکار محلی از آنها حمایت می کند پشتبانی و دفاع کنند و با ترفندها و توطئه‌هایی که از سوی این دشمنان کافر خارجی و دست نشاندگان محلی آنها و بخصوص متولیان جنگ تبلیغی و روانی اسلام امریکایی و تشیع انگلیسی صورت می گیرد مبارزه ای جدی و شرعی نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید