جایگاه سکولاریستها در فقه اهل سنت

جایگاه سکولاریستها در فقه اهل سنت

به قلم: کامران

اهل سنت بر این باور است که اگر شخصی مسلمان که عاقل و بالغ باشد و  از روی علم و آگاهی و بدون آنکه مجبور شده باشد به صورت عمد حکمی  از احکام الله را درست و صحیح نداد و یا حکمی غیر ا زحکم الله را در جای حکم الله قرار دهد چنین شخصی مرتد است و از دایره ی اسلامی خارج می شود .

حالا کسانی چون سکولاریستها که هیچ کدام از قوانین شریعت الله تعالی را قبول ندارند بدون شک جزو مرتدین به شمار می روند و از چند جهت از یهودی ها و مسیحی ها بدتر هستند :

  1.  هر چیزی که توسط آنها ذبح شود جزو خبائث است و خورده نمی شود اما مال اهل کتاب خورده می شود
  2. مناکحه و ازدواج با زنان انها صحیح نیست برخلاف اهل کتاب
  3. حق ندارد در سرزمینهای مسلمین ساکن شود نه با جزیه و نه بغیر آن . اما اهل کتاب می توانند
  4. حکم آن این است که با شمشیر به قتل برسد به دلیل قول رسول الله که می فرماید: من بدل دينه فاقتلوه

پس ای برادر و خواهر مسلمانم فریب این شبکه های ماهواره ای را نخورید که برای سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها تبلیغ می کنند . اینها دعوتگران به سوی جهنم و علمای سوء هستند از آنها برحذر باشید .

دیدگاهتان را بنویسید