اهمیت و جایگاه اتحاد شیعه و سنی در پیشرفتهای نظامی طالبان

اهمیت و جایگاه اتحاد شیعه و سنی در پیشرفتهای نظامی طالبان

به قلم : عبدالباسط البلوشی

زمانی بود که گروههای متفرق افغانستان با عناوین رنگارنگ و با سوء استفاده از نام جهاد و مجاهدین در حال جنگ به نفع یکی از قدرتهای خارجی و کسب منافع دنیوی برای خودشان بودند .

یکی از راههای رسیدن به این هدف ایجاد جنگ داخلی میان گروههای سنی با هم و همچنین ایجاد جنگ داخلی بین شیعه و سنی بود که به تضعیف همه منجر می شد و به این شکل طبق قاعده ی تفرقه بیانداز و حکومت کن دشمنان می توانستند به اهداف خود در خاک افغانستان دست پیدا کنند .

با ظهور طالبان به تدریج این اختلافات خاتمه یافت و اگر می بینیم که مثلا طالبان با فتح شهرستان “مالستان” در استان غزنی با اکثریت شیعه و قومیت هزاره و یا فتح شهرستان جاغوری در همین استان و با غالبیت شیعه موفقیت بزرگ و استراتژیکی برای خود به دست بیاورد این نتیجه و ثمره ی اتحاد میان شیعه و سنی است که طالبان در برابر آمریکا به عنوان دشمن اصلی شیعه و سنی به آن دست یافته است . 

فتح این دو شهرستان منجر به اتصال استان های های جنوبی به استان های مرکزی تحت کنترل امارت اسلامی طالبان شد .

امارت اسلامی طالبان با تمرکز بر دشمن اصلی یعنی آمریکا و متحدین آن و با وحدت با تمام فرق اسلامی شیعی و سنی به وحدتی دست یافته است که همیشه منبع قدرت است.

به امید روزی که تمام مسلمین بر منافع و نقاط مشترک زیادی که دارند با هم به وحدتی سازنده برسند و بر دشمنان اصلی خود تمرکز داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید