صحوات و ضد انقلابهای چه کسانی هستند؟ فرق بین نقد و مخالفت با اصل نظام و انقلاب

صحوات و ضد انقلابهای چه کسانی هستند؟ فرق بین نقد و مخالفت با اصل نظام و انقلاب

به قلم: کیوان مریوانی

زمانی که کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا به صورت سیستماتیک به جنگ با انقلابها می روند همیشه افراد خائن و بومی را اجیر می کنند که به عنوان پیاده نظام و مزدور مورد استفاده قرار می گیرند . این ضد انقلابها که امروزه تحت عناوینی چون صحوات و حتی اپوزیسیون از آنها یاد می شود با چیزی می جنگند که شهدا در دفاع از آن کشته شدند. ضد انقلاب شدن یعنی ضد تمامی مظاهر اصل انقلاب شدن . افرادی که ضد انقلاب می شوند باید به شهدا که ستارگان هدایت نسل امروزی هستند پشت کنند یا دست کم باید هدف آنها از شهادتشان را انکار کنند، ضد انقلاب و صحوه چی کسی است که بر علیه انقلابی میجنگد که هزاران نفر چون سید قطبها و عبدالله عزامها و اسامه بن لادن ها و نوابها و غیره در دفاع از آن کشته شدند .

همه باید بدانند که مخالفت با فساد اداری بعضی از مسئولین و حتی معترض بودن به مشکلات و بی مسئولیتی ها معنایش الزاما ضد اصل انقلاب شدن نیست. در حال حاضر انقلابی ها بیش از همه منتقدند اما اصل انقلاب را قبول دارند، شاید اکثر کسانی که نسبت به اصل انقلاب بدبین شده اند همین موضوع ساده را در نظر نمی گیرند .

ما بدون شک از آنچه امثال خالد بن ولید و اسامه بن زید انجام داده و می دهند اعلام برائت می کنیم و می گوئیم : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد

اما این نقدها هرگز به معنی مخالفت با اصل نظام و انقلاب نیست.  این همان چیزی است که برادران و خواهران ما باید  در چگونگی رفتار خودشان با حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی فعلی چون ایران و طالبان و شباب المجاهدین سومالی و امثالهم در نظر داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید