ریشه های عقیدتی هم سنگر شدن دسته هائی از سلفیت نجدی با طاغوتهائی سکولار مثل اردوغان و سیسی و حفتر و…

ریشه های عقیدتی هم سنگر شدن دسته هائی از سلفیت نجدی با طاغوتهائی سکولار مثل اردوغان و سیسی و حفتر و…

به قلم: عبدالباسط / مدرسه ی علوم دینی شیخ ضیائی بندرعباس

امروزه از میان مدرسه ی سلفیت نجدی کسانی اظهار وجود کرده اند که جهت دفاع از طاغوتهای سکولار و ضد اسلامی، عملا در حال زنده کردن اندیشه های مدفون شده ی غلات مرجئه هستند. این دسته از مرجئه هائی داخل سلفیت نجدی اصلا الفاظ عموم نزد آنها وجود ندارد همانطور که امام شوکانی می گوید : جماعتی از مرجئه وجود دارند که میگویند هیچ لفظی نه به ذات خودش و نه با قرینه ، بر عمومیت دلالت نمیکند بلکه عمومیت فقط هنگامی وجود دارد که فرد گوینده در درونش قصد عموم داشته باشد.

سپس امام شوکانی می گوید که بطلان این مذهب بر هیچکس پنهان نیست بدلیل اینکه این حرف مرجئه ها ، ادعایی پوچ است و هیچ دلیلی ندارد و هم زبان عربی و هم دلایل شرعی بر خلاف این حرف دلالت دارد و هر کس به زبان عربی و دلیل های شرعی آگاهی داشته باشد باطل بودن حرف این مرجئه ها را بخوبی درک میکند .

پس فهمیدیم که این جهمیه های زمانه از گذشتگان مرجئه ی خود پیروی میکنند ، و میگویند که این الفاظ بر عمومیت دلالت نمیکنند بلکه مسئله به قلب شخص گوینده ربط دارد و میگویند هرگاه گوینده در درونش قصد عموم بکند فقط آنوقت لفظ شامل عموم میشود وگرنه شامل عموم نمیشود ، شوکانی می فرماید این حرف، اصل مذهب جهمیه است چون حکم تمام اعمال را به قلب ربط میدهند

آلبانی در توضیحش بر مسأله ی تکفیر حرفی گفته است، مفهومش اینست که هر انسانی وقتی ناقضی از نواقض اسلام را انجام دهد کافر نمیشود مگر زمانی که آن کفر را با قلبش حلال بداند. و در ادامه میگوید که قطعا ما نمیتوانیم به درون قلب انسانها آگاهی پیدا کنیم تا بدانیم آیا آن کفر را حلال میداند یا نه ، مگر اینکه خود آن شخص با زبان بگوید که در درونش چه چیزی وجود دارد و تنها هنگامی میتوان آن شخص را تکفیر کرد که خودش اقرار کند که آن کفر را حلال دانسته است !!!

و تعجب نکنید و بدانید که این جهمیه ها میخواهند که عقاید جهم بن صفوان را باری دیگر زنده کنند و این عقاید را در بین مسلمین پخش کنند و کاملا مشخص است که توانسته اند بخش زیادی از این کار را انجام دهند  ؛ و به اذن الله خواهید دید که این سلفیت نوظهور نجدی و کسانی که همراه آنها هستند چه بلایی بر سر عقیده ی مسلمانان آورده اند .

عمل بعنوان رکنی از ارکان ایمان است و ایمان را به اعتقاد و قول و عمل تعریف میکنیم و بر این باوریم که ایمان هم زیاد و هم کم میشود ، و بوسیله ی مجرد انجام دادن عمل های کفری و رعایت ظوابط شرعی تکفیر، شخص را تکفیر میکنیم بدون توجه کردن به عقیده ی شخص ؛ اما مرجئه های این زمان که امامشان جهم بن صفوان است جنس عمل را از ایمان جدا میکنند ، اما برای فریب دادن مسلمانان در کتابهایشان ایمان را همانند اهل سنت و جماعت تعریف میکنند و میگویند ایمان قول و عمل و اعتقاد است و هم زیاد میشود و هم کم میشود ؛ اما بعدا تمام اعمال را شرط کمال معرفی میکنند .

کاملا واضح است که وقتی گفته  شود عمل شرط کمال است بدین معنی است که عمل را از ایمان جدا کرده اید ، چون شرط هر چیز به چیزی گفته میشود که خارج از ماهیت آن چیز باشد. و رکن با شرط در این مسئله فرق دارد که رکن داخل در ماهیت آن چیز است ولی شرط داخل در ماهیت آن چیز نیست ؛ همانطور که در مورد ارکان نماز گفته میشود تکبیرة الاحرام و ایستادن و قرائت فاتحه و … و در شرط های نماز گفته میشود وضو و استقبال کعبه و … پس نمیتوان گفت که وضو جزو ارکان نماز هست چون وضو خارج از نماز هست و گفته میشود شرط نماز هست .

پس بدانید که این جهمیه ها عمل را بعنوان شرط کمال معرفی میکنند ودر واقع آن را از ایمان جدا میکنند . پس این جهمیه ها این حکام سکولار چون اردوغان و غیره را که آگاهانه، عمدا و به میل خودشان به قانون شریعت الله حکم نکرده و به یکی از مذاهب دین سکولاریسم حکم میکنند را تکفیر نمیکنند چون حکم کردن به غیر قرآن و سنت جزو اعمال هست و آنها بوسیله ی عمل های کفری هیچکس را تکفیر نمیکنند  مگر اینکه آن شخص کفر را در درونش حلال بداند .

و این حکام نزد آنها  مسلمان هستند و هرگاه به قرآن حکم کرد میگویند ایمانش قوی است و هرگاه به قوانین دموکراسی و قوانین کفری حکم کرد میگوند ایمانش ضعیف است !!!

این است یکی از دسیسه های دسته ای از سلفیون نجدی که با زنده کردن عقاید جهمیه در حال خدمت به طاغوتهای سکولار و دشمنی با سایر مذاهب اسلامی و حکومتهای اسلامی آنها هستند. این است منهج طریفی و ابوبصیر و عبدالرزاق مهدی و … که آنها را خادم حکومت سکولار ترکیه و اردوغان و سیسی و ژنرال حفتر و سایر طاغوتهای سکولار بر علیه شریعت گرایان کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید