علت اختلاف گفتاری راس و قاعده ی امارت اسلامی طالبان در مورد ملی گرائی

علت اختلاف گفتاری راس و قاعده ی امارت اسلامی طالبان در مورد ملی گرائی

به قلم : ابوبکر الخراسانی

هیئت مذاکرده کننده و سخنگویان امارت اسلامی با آنکه هم اکنون به دلایل مشخصی که دارد، در رسانه ها دایره ی فعالیت خود را افغانستان معرفی کرده و می گویند که در امور دیگران مداخله نمی کنیم و می خواهیم رابطه خوبی با همه دنیا داشته باشیم، اما زیر دستان و بدنه ی طالبان به صراحت می گوید که طالبان یک امارت اسلامی بین المللی و متعلق به تمام مسلمین است است و کل امت باید از آنها حمایت کند و برای اقامه حکومت آنها سعی کند.

هیئت مذاکرده کننده و سخنگویان امارت اسلامی می گویند که ما یک حرکت آزادی بخش برای افغانستان هستیم که سعی می کنیم افغانستان را از وجود اشغالگران خارجی به رهبری آمریکا و نوکران آنها آزاد کنیم و امور دیگر سرزمینهای اسلامی مثل ترکستان شرقی و … ارتباط عملی با ما ندارند، اما بدنه ی طالبان می گوید: نه. امارت اسلامی طالبان برای اتحاد با تمام مسلمین شیعه و سنی و اقامه خلافت اسلامی و تحکیم شریعت در تمام سرزمینهای اسلامی سعی می کند.

هیئت مذاکرده کننده و سخنگویان امارت اسلامی می گویند که در میان ما مجاهد خارجی وجود ندارد و نیروهای ما نیروئی کاملا افغانی هستند اما واقعیتها نشان می دهد که در میان آنها جنگجویانی از خارج از افغانستان وجود دارند.

در اینجا واضح می بینیم که از نظر «رسانه ای» که مخاطب آن کفار هستند چیزی گفته می شود اما از نظر «عملی» چیز دیگری اتفاق می افتد. در واقع در اینجا نوعی جنگ روانی فعال است که طبق قاعده ی «الحرب خدعه» عمل می کند و مسلمین لازم است در مورد این اخبار دچار سرگردانی و تناقض نشوند و به آنچه که عملا انجام می شود نگاه کنند .

در جنگ روانی و رسانه ای تمام کشورهای دنیا از قاعده ی «الحرب خدعه» استفاده می کنند و لازم مسلمین به دقت به قضایا نگاه کنند و در این جنگ روانی فریب دشمنان را نخورند.

دیدگاهتان را بنویسید