مختصری از تاریخ کُردها فبل و بعد از ورود احزاب و رهبران سکولار و مرتد به میان آنها

مختصری از تاریخ کُردها فبل و بعد از ورود احزاب و رهبران سکولار و مرتد به میان آنها

به قلم: ابولقمان ایرانی

هنگامی که تاریخ را مورد مطالعه قرار می‌دهیم مشاهده می‌نماییم که از بیشترین اقوامی که با خلافت‌های اسلامی مخصوصا حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی عباسی و عثمانی همدردی و همکاری داشته است قوم و مردمان کُرد بوده‌اند، همانگونه که “ابن کثیر” و یا “ابن اثیر” در تاریخ خود هر وقت از لشکرکشی مسلمانان سخن به میان می‌آورند، دائما این گونه ذکر می‌نمایند که ارتش مسلمانان به راه افتاد در حالی که بین آن‌ها سربازان عرب و ترک و کُرد و از اقوام دیگر حضور داشته‌اند. و یا اینکه مشاهده می‌نماییم که سلطان “عبدالحمید دوم” هنگامی که در قضیه اَرمن‌ها مورد سرزنش قرار می‌گیرد که چرا از اَرمن‌ها حمایت نمی‌کند و به کُردها اهمیت می‌دهد؛ پاسخی می‌دهد که در آن به پهلوانی و شجاعت و فرمانبرداری کُردها اشاره واضح دارد.

و هنگامی که دشمنان امت اسلام  حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی را از بین می‌برند، در حالی که از عرب و عجم همگی در نابودی آن نقش داشته‌اند و با از بین رفتن آن بسیاری‌ها جشن و پایکوبی به راه می‌انداختند، و در حالی که برخی از علمای مسلمانان برای فتوا به عدم مشروعیت دولت عثمانی  هنگامی از کردار خود پشیمان شده بودن که تازه دیر شده بود، در آن هنگام اولین کسانی که علیه دشمنان حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی انقلاب کردند و یا با علم و عمل خود، مردم را به دفاع از حکومت اسلامی و یا باز گرداندن آن رهنمون می‌کردند، کُردهایی مانند “شیخ بدیع الزمان نورسی (ماموستا سعید نورسی) و یا شیخ پیران” بودند.

و حتی به جرأت می‌توان گفت از بیشترین مردمانی که پایبندی و التزام به سنت وجماعت اسلامی دارند مردمان کُرد بوده‌اند. و در طول تاریخ نیز ثابت شده است هنگامی فاتحان به سرزمین‌های آن‌ها رفته‌اند بدون هیچ مقاومتی، فاتحان و دین اسلام را با آغوش باز پذیرفته‌اند.

همچنین کُردها توانسته‌اند بیش از ۲۰ بار در طول تاریخ اسلامی منظومه‌ای از حکومت‌ها  و یا اقلیم مستقل را تشکیل دهند که در رأس همه آن‌ها نیز دولت ایوبیان (خاندان سلطان صلاح الدین ایوبی) بوده است.

و در ناحیه دیگر، غیر از تاریخ معاصر در هیچ جایی از تاریخ مشاهده نمی‌شود که از سوی مسلمانان در  حق کُردها کوتاهی و ظلم شده باشد.اما رفته رفته با روی کار آمدن حکومتها و احزاب و رهبران سکولار پل‌های استراتژی بین کُردها و مسلمانان از بین رفت.

و به این شیوه مشاهده می‌نماییم که حال کُردها به کجا رسیده است که در دنیای امروز، مسلمانان حتی دید انصاف را در مورد آن‌ها تار می‌بینند، و حال مسلمانان و اهل سنت و جماعت آن‌ها را نمی‌توانند از حال سکولارهای لیبرال و کمونیست‌ و … جدا نمایند.

مردم کُرد نیزمانند سایر مردمان سرزمینهای مسلمان نشین هستند، همانطور که در بین عرب‌ها، مسلمانان مجاهد و ملتزم وجود دارد و در بینشان امثال محمد بن سلمان نیز وجود دارد که چگونه در حال دور نمودن مردمان شبه جزیره عربی از دین اسلام می‌باشد، و یا همانگونه که مسلمان ترک وجود دارد در حالی که سکولاریستهای مرتد ترک نیز در بین آن‌ها وجود دارند.و به همین شیوه حال مردمان مسلمان در تمام دنیا به جایی رسیده است که اقلیت‌هایی از دین اسلام خارج شده با کمک سروران سکولار غربیشان توانسته‌اند بر مسلمانان حکم نمایند.

امروزه حال مردمان مسلمان کُرد به جایی رسیده است که پست ترین و نالایق ترین انسانهای سکولار و مرتد بر آن‌ها حاکم شده‌اند و آن‌ها نیز هر روز خود را بازیچه دست یکی از قدرت‌های منطقه یا سکولار جهانی قرار می‌دهند تا همیشه مردم مسلمان کُرد قربانی برنامه‌های بیگانگان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید