اعمال اردوغان ترازویی برای سنجش علمای سوء

اعمال اردوغان ترازویی برای سنجش علمای سوء

به قلم: مولوی ع . براهوئی

 در پی حملات حکومت سکولار ترکیه به کوردهای سکولار حزب کارگران اوجالان هر کدام از طرفین جنگ سعی دارند به نحوی جنگ را از جنیک بین دو گروه سکولار به جنگی مذهبی یا حتی نژادی ربط بدهند.

در یک سو علمای درباری میان کوردها هستند که کلیپ بیرون میدهند و میگویند اردوغان اسلام نیست، یا حتی در نمازهای جمعه اجمالا و سر بسته میگویند اردوغان مسلمان نیست ولی وارد جزییات نمی شوند، و نمی گویند مثلا چون تشریع به غیر ما انزل الله دارد و سکولار است مسلمان نیست ، چون این صفت را هم مزدوران اوجالان و پ.ک.ک دارد و هم بارزانی و کومله ها و دموکراتها و سایر احزاب سکولار کوردی .

اینها نمی توانند به صراحت بگویند اردوغان چون سکولار است تبدیل به طاغوت شده است و مشکل نشان دادن طاغوت این است که حاکم سرزمین خودشان هم یک طاغوت است،. اینها اگر قبل تر معنای سکولاریسم و جایگاه سکولاریستها در اسلام و طاغوت را برای مردم نشان می دادند و مردم میدانستند که اردوغان طاغوتی سکولار است ، الان سکولاریستهای کافر محلی و منافقین نمیتوانستند با استناد به اعمال اردوغان اسلام را مورد طعن قرار دهند و در دل مردم ناآگاه شک و تردید نسبت به اسلام ایجاد کنند.  

اردوغان سوگند یاد می کند که تابع سکولاریسم است و شریعت الله را از حاکمیت و قوانین اجرائی حاکم بر جامعه جدا می داند. زمانی در جنگ با طالبان و مجاهدین سومالی و کشتار مسلمین الباب و جرابلس تحت نام لشکر ناتو است! تا اروپا را همراه خود کند؛ و الان این دجال سکولار در جنگ با سکولاریستهای کورد اسم ارتش محمدی به خود نهاده ! که ارتش محمدی از طاغوتی سکولار و مرتد مثل اردوغان و حامیان فکری و نظامیش تو بری است.

آیا الان که اردوغان طاغوت با اسم اسلام لشکر کشی کرده و به دست سکولاریستهای خائن محلی و طرفداران جاهل آنها بهانه داده ، ملا های اخوانی می گویند که اردوغان اسلام را زشت کرده و زشت نشان داده و ریاکار و سکولاری است که با الفاظ بازی می کند و ربطی به اسلام ندارد ؟! 

آیا امثال قرضاوی و سایرینی که تا حد خلیفه ی مسلمین اردوغان را بالا برده بودند این حقیقت ساده و قابل لمس را بیان می کنند که اردوغان با احساسات اسلامی مسلمین بازی می کند و جزو ارتش ناتو است نه ارتش محمدی ؟

دیدگاهتان را بنویسید