اسلام سرمایه داران و طبقات بی درد و اسلام محرومان آزادیخواه

اسلام سرمایه داران و طبقات بی درد و اسلام محرومان آزادیخواه

به قلم: شیعه ی علی

در نگرش عده ای که خود را با ادبیات، لغات و قیافه ای شبه اسلامی آراسته و در احزاب مسلح و غیر مسلح و شبکه های ماهواره ای وگاه در منابر مساجد و مکانهای علمی خود را سازمان داده اند ایجاد تفرقه، مقابله با انقلاب اسلامی و تبرّی از اولیای خدا و تهمت و بهتان به آنها و حتی تولید و دامن زدن به جنگهای داخلی و بی ابهت نمودن و تضعیف و ذلیل نمودن مسلمین نوعی شگرد و هنر است، اما در برابر، دعوت به سوی وحدت اسلامی و پرهیز از تفرق و برائت از مشرکان (سکولاریستها) و مقابله با مشرکین جهانی به رهبری امریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از مظلومان و همنوایی با محرومان و ستمدیدگان و حمایت از مبارزات مسلمانان واقعی و حرکت به سوی آزاد سازی سرزمینهای مسلمین از طاغوتهای اشغالگر و نوکران محلی آنها جرم است!

اینجاست که باز با دو اسلام مواجه می شویم ، یکی اسلام اخلاق و فضیلت و معنویت و عدل و قسط وعزت و حمایت از ضعفا و پابرهنگان و محرومان و دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان و جهاد با دشمنان و سازش‌ناپذیری با زورگویان و فتنه‌گران است؛ و دیگری اسلام توخالی و مسخ شده ی آمریکائی که چیزی به نام اسلام است و درواقع در خدمت منافع قدرتهای استکباری و توجیه‌کننده‌ی اعمال آنهاست؛ بهانه‌یی برای انزوای اهل دین و نپرداختن آنان به امور مسلمین و سرنوشت ملتهای مسلمان است؛ وسیله‌یی برای جدا کردن بخش عظیمی از احکام اجتماعی و سیاسی اسلام از مجموعه‌ی دین و منحصر کردن دین اسلام به اموری کاملا شخصی و درونی است.

اسلام امریکایی، اسلام انسانهای بی‌درد و بی‌سوزی است که جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی‌اندیشند؛ خدا و دین اسلام را همچون سرمایه‌ی تجار، وسیله‌یی برای زراندوزی یا قدرت‌طلبی می‌دانند و همه‌ی آیات و روایاتی را که برخلاف میل و منفعتشان باشد، بی‌محابا به زاویه‌ی فراموشی می‌افکنند و یا وقیحانه تأویل می‌کنند. اسلام امریکایی، اسلام سلاطین و رؤسایی است که منافع ملتهای محروم و مظلوم خود را در آستانه‌ی آلهه‌ی امریکایی و اروپایی قربان می‌کنند و در مقابل، به حمایت آنان برای ادامه‌ی حکومت و قدرت ننگین خود چشم می‌دوزند؛ اسلام سرمایه‌دارانی است که برای تأمین سود خود، پا بر همه‌ی فضیلتها و ارزشها می‌کوبند.

آری، این اسلام امریکایی است که مردم را به دوری از قدرت حاکمیت و تطبیق قانون شریعت الله و فهم و بحث و عمل سیاسی فرا می‌خواند

دیدگاهتان را بنویسید