جنگ روانی دشمنان از طریق واژه هائی چون لیبرال دموکراسی وسوسیالیسم و …

جنگ روانی دشمنان از طریق واژه هائی چون لیبرال دموکراسی وسوسیالیسم و …

به قلم: سردار محمدی

واژه سازی بر اساس عقاید و مبانی پایه ای هر حرکت و نهضت عمومی یکی از نیازهای آن حرکت خواهد بود . مثلا در میان سکولاریستها کمونیستها و لیبرالها از  واژه های خاص خود استفاده می کنند و حتی نصرانی ها و یهودی ها و مجوس و صابئین نیز از اصطلاحاتی مثل خدا و مسیح و بهشت و جهنم و ….استفاده می کنند که ممکن است تشابهات ظاهری با واژه ها و اصطلاحات اسلامی داشته باشند اما از نظر مفهوم و محتوا اختلافات بسیار است .

پس زمانی که جریانی جدید – مثل فکر حکومت اسلامی و نظام اسلامی و بیداری اسلامی – مطرح میشود، مفاهیم جدیدی را در جامعه القاء میکند؛به همین دلیل این حرکت و این نهضت باید واژه‌های متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌های بیگانه ی مکاتب و عقاید غیر اسلامی وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.

ما بدون شک نظارت مردمی بر تمام نهادهای حکومتی را بر اساس قاعده ی «شورا» قبول داریم و هر شخصی در هر رده ای می تواند از رهبریت تا سایر نهادهای حکومتی را مورد بازخواست قرار دهد، علاوه بر این، آزادی های تعریف شده  توسط شریعت الله را نیز قبول داریم، اما لیبرال‌دموکراسی را قبول نداریم. با اینکه معنای لغوی «لیبرال‌دموکراسی»، همین آزادی و همین مردم‌سالاری است، اما واژه‌ی لیبرال‌دموکراسی در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با یک متحواها و مفاهیم ضد شرعی و ضد اسلامی همراه است که ما از آن مفاهیم و محتواها بیزارهستیم.

در این صورت همچنانکه از نگاه یک نصرانی و یهودی به الله تعالی نگاه نمی کنیم به همین ترتیب با نگاه و اصطلاحات سکولاریستهای چپ و لیبرال هم به شریعت اسلام نگاه نمی کنیم ، ما نمی خواهیم اسم و واژه ای چون لیبرال دموکراسی با انهمه محتوای فاسد را بر روی مفهوم پاکیزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاریم؛ لذا ما برای نظام مطلوب خودمان، اسم جدید میگذاریم و نام جدید و شرعی انتخاب میکنیم.

به همین ترتیب برای تقسیم درست ثروت و استفاده‌ی همگان از ثروتهای عمومی، که یکی از اهداف والا و اساسی اسلام است، از واژه‌ی «سوسیالیسم» استفاده نمیکنیم. با اینکه سوسیالیسم هم از لحاظ معنای لغوی ناظر به همین معناست، اما با محتوا و مفاهیم دیگری همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم و با واقعیتهائی در تاریخ و در جامعه همراه شده که ما آنها را قبول نداریم.

پس حق خودمان است که برای سبک اداره ی زندگی اسلامی و نهادهای حکومت اسلامی خودمان، واژه های اسلامی خودمان را داشته باشیم که محتوا و مفاهیم اسلامی دارند؛ اما هم اکنون در رسانه های ماهواره ای و حتی فضای مجازی دشمنان آگاه و دوستان جاهل ما به فریب افکار عمومی مسلمین مشغول هستند.

مسلمین باید بدانند لیبرال دموکراسی با مردمی بودن و آزادی های تعریف شده در اسلام تفاوت محتوائی دارد، هر چند ممکن است تشابه ظاهری در لغت داشته باشد. این یکی از همان حیله های دشمنان علیه حکومت اسلامی و مسلمین شریعت گرا است.

دیدگاهتان را بنویسید