گروه جولانی و ریشه های تکفیر نابجا

گروه جولانی و ریشه های تکفیر نابجا

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

سالهاست که دارودسته ی جولانی به قتل عام طرفداران دوله و سایر مخالفین خود به جرم تکفیری بودن مشغول هستند، و با آنکه ذلیلانه در اختیار سیاستهای کلان قدرتهای سکولار جهانی و منطقه ای از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه هستند اما کوچکترین نرمشی در برابر مخالفین مسلمان خود نشان نداده اند.

عده ای از مسلمینی که خارج از میدانهای جهاد بودند و تنها رسانه های رنگارنگ را پی گیری می کردند قتل عامهای میدانی دارودسته و اقمار جولانی از مخالفین به دلیل تکفیری بودن را حمایت می کردند یا لااقل سکوت کرده اند، اما واقعیت این است که ریشه های فکری و منهج عقیدتی قاتل و مقتول همه به سلفیت خاص نجدیت بر می گردد؛ و تنها فرق اینها در این است که دسته هائی چون دوله صادقانه و به دور از ریا و تقیه عقاید خود را بیان نموده و به آن عمل می کنند و دسته های دیگری چون دارودسته ی جولانی و فتاحی و مدخلی ها و صدها فرقه و گروه سلفی خاص نجدیت هر کدام به نحوی متناسب با وضعی که در آن قرار گرفته اند دست به مخفی کاری و تقیه و ریاکاری می زنند.

به عنوان مثالی نزدیک، همه دیدیم که در یکی دو روز گذشته ابویمان الحمصی از شرعی های اقمار جولانی در ادلب مخالفین جولانی و تظاهر کنندگان علیه او را کافر قلمداد کرده و همه ی آنها را تکفیر می کند و علاوه بر آن خون آنها را نیز حلال اعلام می کند!!

اینها همان کسانی هستند که دوله را به خاطر تکفیر خودشان  خوارج می دانند و تا به حال هزاران نفر از آنها را به قتل رسانده و به ناموس زنان و دختران آنها نیز تجاوز و دست درازی کرده اند.

 واضح و آشکار است که این گروههائی که مردم را از روی هوا وهوس و تنها به خاطر مخالفت با خودشان و رهبرشان تکفیر می کنند گوی تکفیر نابجا را از همه ربوده اند ودر تکفیر کردن ناجایز از همه سبقت گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید